Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 47

4 Din Hørsel 05 2018 DU HAR HØRT Bidrag sendes til [email protected] innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: [email protected] Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook HLF (Hørselshemmedes Landsforund) HLF-butikken WHO OPPRETTER NYTT FORUM Verdens helseorganisasjon (WHO) satte i or for alvor fokus på betydningen av en god hørselsomsorg i en verden hvor antallet hørselshemmede er sterkt voksende. I sommer opprettet WHO World Hearing Forum som skal styrke arbeidet for å få hørsel på dagsorden verden over. Visjonen til WHO er en verden hvor ingen får hørselstap av årsaker som kan forebygges, og at de som har et hørselstap skal nå sitt fulle potensial gjennom rehabilitering, utdannelse og empowerment (som noe fritt kan oversettes med muligheten til å øve innflytelse på egen situasjon, red. anm.) (dinhorsel.no) RØYKING KAN GI HØRSELSTAP Røykere har 15 prosent større sjanse for å få nedsatt hørsel enn ikkerøykere, viser en undersøkelse fra University of Manchester Research. Jo mer du røyker, jo større er risikoen. Også passiv røyking kan medføre nedsatt hørsel. (Kilde. Hørelsen) Foto. Colourbox 66.000 MEDLEMMER I HLF Medlemsveksten fortsetter for HLF. Ved utgangen av september ble det registrert 66.000 medlemmer, som er en økning på 6000 medlemmer på tre år. Det tilsvarer i snitt 38 medlemmer hver uke.. Forbundsleder Morten Buan (til høyre) og nylig avgåtte generalsekretær Anders Hegre (bildet) feiret den nye medlemsrekorden med bløtkake på sistnevntes siste arbeidsdag i HLF nylig. (DH) Foto. Bjørg Engdahl NY CI-APP FOR SMARTELEFONER Cochlear Limited lanserte i sommer Nucleus Smart app for android smarttelefoner. Til nå har denne tjenesten vært kompatibel med iPhone. Den nye appen gir CI-brukere med en Nucleus 7 lydprosessor mulighet for tilkobling til både apple- og andoridenheter. Brukerne av smarttelefoner kan overvåke og justere innstillinger, se personlig informasjon om sin hørsel. og finne en mistet lydprosessor, heter det i en pressemelding fra Cochlear Norway. (DH)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018