Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 47

Din Hørsel 05 2018 21 I Signo handler det om å forstå og bli forstått. Vi gir tilbud til hørselshemmede og døv blinde i samarbeid med NAV, kommunen og helsevesenet. Vi jobber spesielt med hørsels hemmede som er utviklings hemmet og har kombinasjon av flere funksjons nedsettelser. Signo gir bistand til folk som vil ha jobb, vi driver grunn- og videre gående skole, gir tilbud om bolig og helse tilbud - alt i et tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. Signo har mye kunnskap og erfaring med hørselstap og hørselshemming. Besøk vår nettside og meld deg på vårt nyhets- brev eller følg oss på Facebook. Grenseløs tro på menneskets muligheter TEMA: YRKESAKTIV HER KAN DU FÅ HJELP: >> NAV Hjelpemiddelsentral: Hjelpemiddelsentralen har egne rådgivere som gir veiledning om tilrettelegging, og alle landets hjelpemiddelsentraler har nå en egen tjeneste som heter Arbeidsrettet veiledningstjeneste. Tjenesten har team med ulike spesialområder, deriblant hørsel. Hit kan du og arbeidsgiver sende inn et henvisningskjema, slik at en rådgiver kan komme på befaring og kartlegge behov og finne frem til riktig hjelpemiddel. Utstyret vil som hovedregel dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral, men dette kan variere litt. >> Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale: Er du arbeidssøker, kan du vise til en såkalt Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale (TO) overfor en fremtidig arbeidsgiver. Dette er en bekreftelse på at NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med kartlegging og tilrettelegging med hørselstekniske hjelpemidler. Du kan få en slik avtale via ditt NAV-kontor, men du kan også finne mye informasjon på nav.no >> Tilskudd til støyredusering: Akustiske utbedringer av rom er i utgangspunktet huseierens ansvar, mens bedriftshelsetjenesten måler støy og etterklang på arbeidsplasser. Jobber du i en IA-bedrift kan NAVs Arbeidslivssenter bidra med inkluderings- og tilretteleggingstilskudd til utbedring av for eksempel støy og etterklang i lokalet og lysforhold. Som hørselshemmet må man kompensere med synet og er avhengig av god belysning. >> Skrivetolk: Er du høreapparatbruker har du rett på skrivetolk. Dette er en profesjonell tolk som skriver alt som blir sagt på en skjerm og som kan være med deg på møter, slik at du kan lese alt som blir sagt på skjerm. Har du behov for skrivetolk i jobbsammenheng blir utgiftene dekket av NAV. NB! Du må først søke og få innvilget tolk før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag på www.nav.no/tolkebestilling >> Kronisk syk arbeidstaker: Nedsatt hørsel er ingen sykdom, men kan være en betydelig stressfaktor som øker faren for helseplager og sykemelding. Da kan ordningen «Kronisk syk arbeidstaker» være en løsning for å forebygge stort sykefravær. Ordningen innebærer at NAV dekker arbeidsgiverperioden av sykefravær, slik at du kan holde deg hjemme i flere, korte perioder, uten å stadig måtte kontakte lege. Ordningen kan sammen med annen tilrettelegging gi en bedre balanse mellom aktivitet og hvile, noe som vil gi økt arbeidsevne. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan søke om dette via NAV. DH FAKTA hørselshemmet, har folk generelt lite kunnskap om hva et hørselstap innebærer i praksis. Å si den ene setningen «Jeg hører dårlig» er ikke nok. Du må gi en slags bruksanvisning for hvordan andre kan være til hjelp, og du må ofte gjenta budskapet mange ganger. HJELP TIL SELVHJELP Et annet poeng Williams ønsker å understreke er det faktum at hørselshemmet utbrenthet ikke trenger å være noen kronisk tilstand. Snarere tvert imot. – Er du sliten fordi du aldri får ladet batteriene, vil økt selvforståelse og mer ro i form av pauser, hvile og tilrettelegging i hverdagen bidra til at du kan komme utav en ond sirkel, påpeker Williams. FRA BOK TIL KURS I forbindelse med bokprosjektet har hun samarbeidet med HLF Oslo, som har fått prosjektmidler fra Extra- stiftelsen til et såkalt mentorprogram for yrkesaktive med nedsatt hørsel. Boka blir utgangspunktet for et toårig prosjekt, der Williams er faglig ansvarlig (se egen sak).

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018