Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 47

Din Hørsel 05 2018 3 2018 5 Utgitt av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Din Hørsel digitalt på www.hlf.no/dinhorsel DIN HØRSEL HØRSEL 100 år FØLG OSS PÅ nettavisen dinhorsel.no Hegre flyr til Østen hørsels- tap VÆR ÅPEN om ditt Din Hørsel_5_18.indd 1 05.10.2018 09.49 Hørselstap får innvirkning i alle livets faser; i barnehagen, i skole og utdanning, hjemme, i venneflokken, i sosiale sammenhenger – og på jobben. Din Hørsel fokuserer i denne utgaven på nettopp jobben. Yrkesaktive med et hørselstap sliter, det viser all tilgjengelig kunnskap. De sliter mer enn mange andre yrkesaktive. Mange yrkesaktive sliter så mye at de faller helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Årsakene kan være mange og sammensatte, men en ting er sikkert: Slik kan vi ikke ha det. Det hviler et w ansvar på myndighetene å inkludere de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Titusenvis mennesker med en nedsatt funksjonsevne står i dag utenfor. Og de fleste vil inn. Det er «storpolitikk». Men hva kan vi gjøre for dem som allerede er og fortsatt vil være i arbeid? Høreapparater og andre tekniske hjelpemidler er én ting. Hørselskunnskap, tilrettelegging og oppfølging en annen. Åpenhet om eget hørselstap og evne og forutsetning for å ta grep om egen situasjon en tredje. Dette er på ingen måte den hørselshemmedes ansvar alene. Men det er en god start med erkjennelse av, kunnskap om og åpenhet om eget hørselstap. Det er et godt utgangspunkt for å redusere risikoen for å bli sliten eller utbrent. Linda og Karen er to yrkesaktive som med åpenhet og riktig tilrettelegging har lykkes med å skape seg en velfungerende arbeidssituasjon. Du kan lese deres historier på side 10-13. Med åpenhet følger gjerne forståelse. Og er forståelsen og viljen til stede hos arbeidsledere og kolleger, og man i tillegg har et godt faglig støtteapparat i ryggen, kan arbeidsdagen bli flere hakk bedre. Innhold Ansvarlig redaktør Tor Slette Johansen [email protected] Journalist Bjørg Engdahl [email protected] Generalsekretær Roar Råken (konst.) Forbundsleder Morten Buan HLFs sekretariat Pb 6652 Etterstad 0609 Oslo Tlf. 22 63 99 00 Faks 22 63 99 01 [email protected] www.hlf.no Besøksadresse Brynsveien 13, Oslo Adr. endr./abonnement Rettes til sekretariatet Utgiver HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Neste utgave 7. desember Utgivelser/Opplag 6 utgaver i året/61.305 HLF Annonseinfo Annonsekonsulent Sissel Bjerkeset [email protected] Design/Layout cathrines cmykeri [email protected] Trykk Polinor www.polinor.no Manusfrister 2018/19 DH 06/2018 05.11 DH 01/2019 11.01 Din Hørsel redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Leder 4 Har du hørt 6 Tema: Yrkesaktive må ta tidlig grep 10 Fleksible løsninger for Linda 12 Teknikken hjelper Karen 14 Gode råd for yrkesaktive 16 Selvinnsikt og åpenhet på Briskeby 18 Slik får det det bedre på jobben 22 10 spørsmål: Bente Bordal Jensen 24 X-ord og Morten Buan 26 Intervjuet: Anders Hegre 32 Råken ny generalsekretær 34 Hørsel hele livet 36 Nød-sms når stadig flere 38 HLF styrker seg internasjonalt 40 Kronikk 42 Debatt 44 Ventetidsbarometeret 46 Sommerens fotokonkurranse OPPLAGSKONTROLLERT 12 26 Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Åpenhet om egen hørsel 6

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018