Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 47

Din Hørsel 05 2018 17 DH TEMA: YRKESAKTIV samlinger i tre dager. På årets oppfølgingskurs er det påmeldt rekordmange 62 deltagere. – Vi får utallige tilbakemeldinger på at kurset gir deltagerne innsikt og styrke til å kjempe for sin plass i arbeidslivet. Som kursleder er det en sterk opplevelse å få være tett på denne prosessen hos deltakerne, når endring skjer og nye mestringsstrategier endrer hverdagen. Det er noe av det som gjør jobben på HLF Briskeby så meningsfull. BEVISSTGJØRING Sentrale elementer i kursetserien er bevisstgjøring og erkjennelse. Hvor er jeg, hva er min situasjon i dag, hvilke behov har jeg for å få arbeidsdagen best mulig og for å stå lengst mulig i arbeidslivet? Dette er sentrale spørsmål deltagerne må forholde seg til – De fleste kursdeltagerne står i arbeid når de kommer hit, men de sliter. Noen er sykmeldt, noen er på arbeidsavklaring, noen er uføretrygdede som vil tilbake til arbeidslivet. Dette er flotte, oppegående mennesker fra alle samfunnslag og yrkeskategorier. De fleste er kvinner, ca. ¼ menn og kursdeltagerne blir stadig yngre. Felles for dem alle er at de er slitne, og de fleste opplever skjelett- og muskelplager, sier Skogli Wiik. MANGLER STØTTE Ett av problemene er at helse-Norge ikke gir dem den støtten de trenger. Kunnskapen om hørsel er ofte liten og mange steder fraværende, kanskje spesielt hos fastlegene, men også blant kolleger og ledere i arbeidslivet. Det er få der ute som virkelig kan noe om hva det vil si å ha et hørselstap og hva det betyr i hverdagen. – Det er lite hjelp og få, men mange hørselshemmede ber heller ikke om det. Det skyldes ofte mangel på kunnskap om eget hørselstap og om hvilke rettigheter man faktisk har. Men vi opplever også ofte at de ikke forstår at plagene deres, som hodepine og stive nakkemuskler, kan skyldes at de rett og slett hører dårlig. AHA-OPPLEVELSER Når de samles her på Briskeby er det mange som får seg en real aha- opplevelse. Jøss, er det sånn det henger sammen? Og de møter andre med samme problemer. – Denne erfaringsutvekslingen åpner øynene på dem, og det er ikke fritt for at det setter følelser i sving hos mange. Kursgruppene fortsetter ofte kontakten etter kurset. – Faglig kunnskap om hørsel og selvinnsikt om egen hørsel er derfor grunnleggende viktig for å gi deltagerne et bedre grunnlag for å ta egne valg, sier Skogli Wiik. Mange kursdeltakere har også en opplevelse av at når de vet hva de trenger, er det lettere å få riktig hjelp både på hjelpemiddelsentralen og arbeidsplassen. ÅPENHET Et annet grunnleggende element er åpenhet. – For mange er det et langt skritt å si at jeg hører dårlig. Jeg er hørselshemmet. Og det kan være et enda lengre skritt å be om tilrettelegging på jobben. Det er en tøff jobb, men den enkelte må gjøre den selv. Det blir på mange måter som å komme ut av hørselsskapet. Omgivelsene må få vite hvordan du har det. Og hva du trenger. – Det er viktig å vite at nedsatt hørsel rokker hverken ved intellektet, kompetansen eller arbeidsevnen. Vår erfaring, basert på tilbakemeldinger fra kursdeltagerne, er at arbeidsgivere og kolleger i de fleste tilfeller er positive. INFORMÉR KOLLEGER På kurset utvikler hver enkelt kursdeltaker sin egen presentasjon av sitt hørselstap og hvor «skoen trykker». – Vi oppfordrer alle til å be om tid i kollegiet, på avdelingsmøter eller andre egnede forumer til å legge frem presentasjonen. Mange opplever gode tilbakemeldinger og mange opplever det også godt å få dele det som er vanskelig med kollegaene. – Vår erfaring er at det blir en aha- opplevelse også for kollegene, de visste jo ingenting. – Samtaler med lederen din løser også ofte opp i misforståelser. Vi hører gang på gang at hørselshemmede kan ha blitt oppfattet som lite samarbeidsvillige, overlegne, holder seg for seg selv, mens problemet kan være nedsatt hørsel og de problemer det kan føre med seg. Men det problemet er til for å løses. – Det er vanskelig og generalisere, men viktig å ha tro på at det nytter. Selv om vi opplever mye positivt og endringer til det bedre, er dette en tøff endringsprosess for mange, sier Berit Skogli Wiik. YRKESAKTIV MED NEDSATT HØRSEL >> Kursinnhold og virkemidler: Kurset inneholder tre samlinger som hver går over tre dager. Kursrekken holdes i løpet av seks til åtte måneder. Kursmetodikk varierer mellom forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid og baserer seg gjennomgående på en kognitiv tilnærming. >> Mitt hørselstap: På første samling skal deltakerne få innsikt i eget hørselstap, og forstå grunnleggende audiologi. Deltakerne får undervisning i eget Psykomotorisk fysioterapeut viser sammenhengen mellom hørselsvansker, stress og muskelspenninger og viser gjennom praktiske øvelser hvordan man kan redusere dette. >> Arbeidsliv - plikter og rettigheter: Områder som blir belyst på andre samling er den enkelte arbeidstakers muligheter på arbeidsmarkedet. Hva kan vi forvente av arbeidsgiver, og hvilke lover regulerer arbeids- og samfunnsliv? et blir orientert om hvilke tilskudds- og støtteordninger som finnes i NAV, og i hvilke situasjoner de kan være aktuelle å bruke. >> Veien videre: Den tredje samlingen skal synliggjøre den"røde" tråden i kursrekken; å myndiggjøre den enkelte kursdeltaker på en slik måte at de selv kan være aktive deltakere i eget liv. Gjennom åpenhet om hørselstapet sitt kan de informere og ansvarliggjøre omgivelsene. Hver deltaker får utdelt en cd med forskjellige lydspor med nyhetsopplesing, musikk, samtale osv. Hensikten med CD-en er å gi nærpersoner, venner og kolleger et inntrykk av hvordan personens hørselstap fortoner seg. FAKTA PS Du kan lese mer om kurset på www.hlfbriskeby.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018