Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 47

16 Din Hørsel 05 2018 TEMA: YRKESAKTIV Brit Skogli Wiik ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) mener at nøkkelen til fullverdig yrkesdeltakelse er åpenhet og kompetanseoverføring. Det meste av lovverket for tilrettelegging for hørselshemmede er på plass, men det mangler tilstrekkelig forståelse, kunnskap og ansvarlige som sørger for at hjelpemidler og tilrettelegging installeres, tas i bruk og vedlikeholdes. For eksempel at hørselskontakten i kommunen fungerer, at noen vet hvor av/på-bryteren til teleslyngen er, at høyttaleranlegg blir brukt og at batterier byttes. GODE ERFARINGER Som kurskoordinator og kursleder for kurset Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, tidligere Behold jobben-kursene, har hun mange års erfaring fra feltet. Gode erfaringer. RUT har siden oppstarten i 2008 gjennomført 44 kurs for yrkesaktive pluss oppfølgingskurs med til sammen cirka 700 deltagere. Hvert kurs teller 14-18 deltagere, og går over tre GOD BALANSE. Kurskoordinator Berit Skogli Wiik (nærmest) og daglig leder for HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester, Inge Bossen Thorsen, har bidratt til at mange hørselshemmede har fått et godt og balansert yrkesliv. Selvinnsikt og åpenhet Kunnskap, selvinnsikt og åpenhet om eget hørselstap er et godt utgangspunkt for å stå trygt i arbeidslivet. Tekst og foto Tor Slette Johansen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018