Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 47

Din Hørsel 05 2018 15 Naturlig hørsel og direkte streaming — uten å bytte batteri! GJENGIR NATUREN. Vårt nye høreapparat, Pure Charge&Go, gjengir den naturlige måten dine ører hører på. Våre nye høreapparater, Pure Charge&Go, kombinerer trådløs og smidig oppladning med direkte streaming og naturlig lyd. Takket være den innebygde, oppladbare strømcellen, slipper du å tenke på knotete batteribytte. Du kan nyte direkte streaming via Bluetooth og en naturlig hørselsopplevelse. Helt enkelt, Charge&Go! For mer informasjon, se www.signia-hearing.no eller kontakt din audiograf. Pure Charge&Go med lader. Pure Charge&Go Nx © Signia GmbH 2018 | ce092/1/0318

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018