Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 47

14 Din Hørsel 05 2018 TEMA: YRKESAKTIV >> HVA KAN DU SOM HØRSELSHEMMET GJØRE? • Start hos fastlegen. Ta en hørselstest. Vil et høreapparat være til hjelp i hverdagen? • Trenger du høreapparat, ta det i bruk. Jo før jo bedre. Tilvenning tar tid, vær tålmodig. Gjennom Folketrygden får du dekket utgifter til inntil 5.765 kroner per apparat for digitale høreapparater. • Har du behov for samtaleforsterker eller andre hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg å høre, kontakt NAVs hjelpemiddelsentral i ditt fylke. • Vær åpen om ditt hørselstap og dine behov. • Å bare si at jeg hører dårlig hjelper ikke. Du må forklare hva kollegaer og andre må gjøre. Som for eksempel: Se på meg når du snakker. • Vær innstilt på å måtte si ifra flere ganger. Folk glemmer. • Konsentrer deg om å prate med en person om gangen. • I større forsamlinger, pass på at du plasserer deg best mulig med tanke på ditt hørselstap. • Plasser deg med lyskilden i ryggen, slik at du ser ansiktet til den du snakker med. • HLF har et eget Arbeidslivsutvalg og likepersoner for yrkesaktive. En likeperson er selv yrkesaktiv og hørselshemmet, og kan være en god støttespiller og rådgiver. >> HVA KAN DU SOM ARBEIDSGIVER GJØRE? • Ha en åpen dialog for å finne ut hva som skal til for at han eller hun får en godt tilrettelagt arbeidshverdag. • Informer om hørselshemmingen til kollegaer i samarbeid med han eller hun som er hørselshemmet. • Tilrettelegg arbeidsplassen og arbeidsoppgavene for vedkommende (teleslynge, lyd- og støyskjerming, god belysning, varslingsutstyr). • Gi tydelige beskjeder og gjerne også skriftlig. • Tilrettelegg møter og sammenkomster for den hørselshemmede. Spør hva som skal til. • Sørg for at arbeidsplassen er universelt utformet. • Ta kontakt med NAV for hjelp og teknisk tilrettelegging. • Tilby jevnlig hørselstesting for å kunne kartlegge behov og tilrettelegge for hørselshemmede. >> HVA KAN DU SOM KOLLEGA GJØRE? • Fang oppmerksomheten til din kollega før du snakker. • Se på kollegaen din når du snakker. Ikke stå med ryggen til eller i et annet rom. • Snakk tydelig og ikke for fort. •Gi gjerne skriftlig beskjed om viktige ting. • Understrek det du sier med kroppsspråk og ansiktsuttrykk. • Gjenta flere ganger, omformuler eller skriv ned dersom du ser at kollegaen din ikke har oppfattet hva du sier. • Vær tålmodig. Ikke si «glem det» eller vis irritasjon dersom du må gjenta mange ganger. En som er hørselshemmet bruker mye energi på å høre hva som blir sagt, gi han eller hun en sjanse til å få med seg innholdet. Gode råd og tips PS PS! Mer informasjon om rettigheter og plikter finner du på www.hlf.no/horsel/yrkesaktiv-og- horselshemmet/ Åpenhet er et stikkord for at du som hørselshemmet får en så god arbeidshverdag som mulig. Snakk med sjefen, snakk med dine kolleger, fortell hva du trenger og ønsker, by på deg selv.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018