Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 47

Din Hørsel 05 2018 13 TEMA: YRKESAKTIV munnen, slik jeg ellers kan gjøre, er umulig. Vi kommuniserer ikke med blikkontakt, men via muntlige beskjeder, og kirurgen står som regel med ryggen til. I tillegg må vi ha hetter over ørene. Du har i grunnen alle faktorer mot deg når du hører dårlig på et slikt sted, innrømmer Karen Lovise. DYNE-OVER-HODET-FØLELSE At hun likevel har klart å utføre jobben sin med og uten tekniske hjelpemidler kan tilskrives 23 års erfaring. Hun vet til enhver tid hva som trengs av utstyr under et inngrep. – Taleoppfattelsen er mitt hovedproblem. Uten høreapparater er det som å ha ei dyne over hodet når folk snakker. Familiært belastet, forklarer Karen Lovise om årsaken til at hørselen begynte å svikte da hun nærmet seg 40 år. Med årene har hun også fått tinnitus. For fem år siden begynte hun med høreapparat, noe hun omtaler som en ny, fantastisk verden. Men selv med «oppjustert» hørsel kjenner hun på kroppen at kombinasjonen nedsatt hørsel og støy har en kostnad. For henne handler det om stressnakke og hodepine. – Nedsatt hørsel krever mye av konsentrasjonsevnen, og det blir man sliten av. Slik er det for alle. KONTAKTET NAV En episode for et par år siden, der hun fikk korreks av en kirurg fordi hun ikke fikk med seg en beskjed, var det som senere skulle resultere i bedre kommunikasjon på operasjonsstua, bokstavelig talt. Karen Lovises sjef gjorde henne da oppmerksom på retten til tilrettelegging på arbeidsplassen, og en øre-nese- hals-lege henviste henne til en hjelpsom hørselsrådgiver hos NAV. – Jeg ante ikke at jeg kunne få tilrettelegging, eller at det fantes så godt utstyr. Takket være rådgiver Anders Huse fikk jeg teleslynge og Roger Pen, forteller Karen Lovise og demonstrerer hvordan hun først henger en slynge rundt sin egen hals, og det som ligner på en tykk penn rundt halsen på kirurgen og den hun skal samarbeide med under operasjonen. Hun har til enhver tid to toppladede «penner» parat. POSITIVE KOLLEGAER – Utstyret gjør at tale kommer rett inn i høreapparatet mitt, mens all maskinstøy er borte. Helt genialt! Absolutt alle kirurger og kolleger er positive når jeg henger på dem utstyret. Hvis jeg går ut av operasjonsstua, kan jeg fortsatt høre hva de andre sier. Det hender vi glemmer akkurat det, noe som kan være litt morsomt enkelte ganger. Det er fint med litt latter, selv om vi jobber med alvorlige ting. Hun merker at stressnivået er mindre etter at hun fikk teknologisk tilrettelegging i form av mer energi etter en sykehusvakt. Også kollegaene hennes merker forskjell. Mens de før var nødt til å heve stemmen eller gjenta beskjeder, kan de nå kommunisere lettere. TAR STØY PÅ ALVOR Akkurat nå er Karen Lovise den eneste høreapparatbrukeren på operasjonsavdelingen, men hun er langt fra alene om å være opptatt av eller plaget av støy. Operasjonssykepleier Edel Nymoen Olsen er tillitsvalgt og kan fortelle at tinnitus er et kjent fenomen, også for henne. – Vi prøver hele tiden å redusere støynivået inne på operasjonsstuene for eksempel ved å bytte filtre på avsug. Det kan hjelpe litt, men mye får vi dessverre ikke gjort noe med, sier Olsen. Både hun og Karen Lovise berømmer avdelingsledelsen for at det tas tak i støyproblemene både intern og eksternt i ulike HMS-fora (helse, miljø og sikkerhet). – Hvilke andre steder på en sykehusavdeling er utfordrende for hørselen? – Bortsett fra lurvelevenet på operasjonsstuene, så må det være «kaklingen» på pauserommet. Det er koselig å prate med kolleger, men jeg hører bare det den nærmeste sier og må føre én samtale om gangen, smiler Karen Lovise. HÅPER PÅ MANGE JOBBEÅR Snart skal hun få nye høreapparater, som ifølge produsenten skal kunne redusere bakgrunnsstøyen betydelig. – Jeg håper hørselen min ikke endrer seg så mye de neste årene. Skrekken er å måtte slutte i jobben på grunn av helsen. Det kunne sikkert vært enklere for hørselen min å jobbe på et sykehjem, men det er på operasjonsstua jeg trives. Her får jeg bruk for alt jeg har lært. Det er nye utfordringer hver dag, og det er det jeg trives med og kan, sier 47-åringen. Karen Lovises tips: Ta kontakt med en rådgiver på hørsel innen NAV-systemet. Disse rådgiverne har god oversikt over hvilke tekniske muligheter som fins og kan hjelpe deg å finne ut hva akkurat du kan ha nytte av.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018