Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 35

34 2/2018 Hjem og Skole – Apport! sier Celine (7), og terapi hunden Tess lunter målbevisst mot en av de fire gummiendene som eier, Sunniva Omma, har plassert rundt i rommet. Celine tar imot anden som Tess leverer til henne, og beløn ner hunden med en godbit. Så leser hun ordet som står skrevet på undersiden og plasserer det sammen med riktig bilde. Så ber hun Tess hente en ny. Det er god stemning, og både tobente og fir bente koser seg. Dette er bare én av de leseforberedende øvelsene elevene gjør sammen med Tess før selve lesingen begynner. – Nå jobber vi med kjlyden og skjlyden. Ordene som innarbeides i de forberedende øvelsene, møter de igjen senere i teksten, forklarer Sunniva Omma. Hun er pedagog med spesialut danning i dyreassistert intervensjon med hund, og er ansatt av Dyrebar Omsorg (før AntrozoologiSenteret) i et prosjekt om bruk av hund i lese opplæringen. Etterprøvbart Sunniva Omma og hunden Tess er ansvarlig for gjennomføringen av lesehundprosjektet i Nordland. De har ukentlige opplegg på Melbu skole og Sandnes skole i Hadsel kommune. Omma forteller at det er et svært populært tiltak som har blitt godt mottatt av både lærere, elever og foreldre. – Forskning viser at fysisk kontakt med hund generelt virker positivt på mennesker. Produksjonen av lykke hormoner går opp, mens stresshor moner går ned. Når det gjelder hund og lesing, finnes det likevel lite å vise Kan hund i spesialunder visningen gi bedre lesere? Kan en firbent venn bedre leseferdighetene hos barn? Det ønsker Dyrebar Omsorg å finne ut av. Med på laget har de blant annet fått pedagog Sunniva Omma og terapihunden Tess. Tekst og foto: RAGNHILD STIKHOLMEN, lærer og frilansjournalist Celine (7), Fiodor (7), Reem (8), Bjørn Wilhelm (8) og Heine (8) synes det er stas å få ukentlige besøk av Tess og Sunniva. SAMARBEIDSPROSJEKT Lesehundprosjektet er et samarbeid mellom Dyrebar Omsorg og Dysleksi Norge. – Vi har mottatt penger fra ExtraStiftelsen for å gjennomføre dette prosjektet. Hovedmålet med prosjektet vil være å øke kunnskapen og erfaringene ved bruk av hund i leseopplæring i barneskolen, sier Line Sandstedt i Dyrebar Omsorg. Målet er å finne ut om målrettet bruk av hund i leseopplæringen kunne hjelpe barn til bedre leseferdigheter, og eventuelt på hvilken måte. Prosjektet varer i 20 uker og blir utført ved to barneskoler i Akershus fylke, samt to barneskoler i Nordland. – Ti barn på ulike trinn har fått tilbud om dyreassistert pedagogikk to ganger per uke i økter på 30–40 minutter, forklarer Sandstedt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018