Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 2/2018 Hjem og Skole Det er nødvendig med god struktur i bunn, men det må også gis rom for foreldre som ønsker å bidra litt mer ad-hoc, med enkeltting. Det er noe av det viktigste Lina Bakke, FAU-leder ved Sinsen skole, fikk med seg da hun deltok på Oslo KFUs kurs for nye FAU'ere. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist. Illustrasjoner: KERSTIN FORS Da Lina Bakkes eldste barn begynte på skolen høsten 2016, endte det med at hun allerede første året ble valgt inn i FAU, der hun til og med ble leder. Dette var ikke noe hun hadde planlagt, men da ingen andre meldte seg, påtok hun seg vervet. – Med barn i første klasse er du kanskje litt ekstra engasjert. Samti dig syntes jeg arbeidet virket spen nende og så et stor potensiale i hva det var mulig å få til ved skolen vår, forteller FAUlederen, som nå snart har hatt vervet i to skoleår. Ingen erfaring Selv om hun hadde vært vara til FAU i barnehagen, følte Lina Bakke at hun var ganske blank når det gjaldt FAUerfaring. Du kan lese deg opp på mye, både FUG og KFU har mye nyttig informasjon for FAU tillitsvalgte på sine nettsider, men hun følte hun trengte noe mer. Siden hun jobber i Røde Kors sammen med Oslo KFUs leder, Vickey Bonafede, nevnte Lina Bakke for henne at det burde finnes et kurs for de som er nye i FAU. – Da fikk jeg til svar at de hol der årlige kurs, men fordi vårt FAU valgte leder så sent, hadde ikke invitasjonen nådd fram. Derfor ble det i stedet til at jeg meldte meg på kurset i oktober året etter, forteller FAUlederen. Der lærte hun mye nyttig. Det aller viktigste var kanskje hvordan du skal strukturere FAUarbeidet. Selv om alle foreldre – og derfor også alle FAU'er – er forskjellige, må du ha en viss struktur i bunn, ellers nytter det ikke. Men samtidig som du har god struktur må det også gis rom for deltakelse fra engasjerte foreldre som vil bidra litt mer ad hoc. Engasjert: Lina Bakke er FAU- leder ved Sinsen skole. Hennes fremste råd til andre FAU'er er å ha en god struktur i bunn – og at man ikke legger lista for høyt. (Foto: privat) Ikke legg lista for høyt

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018