Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 35

Hjem og Skole 2/2018 29 Mattetips for foreldre med barn • Benytt alle naturlige anledninger til å snakke om tall og mengder. Her er det ingen grunn til å vente. Snakk i vei fra barnet er født. • Lek med tallene mellom en og ti. Tell fra en til ti. Finn ut hva som kan legges sammen og bli ti og hva som skjer når dere trekker ulike tall fra ti. • Når tallene fra 1–10 sitter, kan dere gå videre med tall ene fra 10–20. Tell forlengs og baklengs. Når det sitter, kan dere øke eller minske med to for hver telling. • Gjør aktiviteter der barna skal identifisere for ek sempel det tredje barnet i rekka, den femte bilen i en bilkø, osv. • Det er viktig å kunne sammenligne tall. Hvilket tall er størst, hvilket er minst? Å klare å svare raskt på slike spørsmål er avgjørende for å lære å regne. • Øv på dobling og halvering på mange måter. For eksempel: det dobbelte av fem og halvparten av ti. • Innvi barna i det presise tallsystemet gjennom rim, regler historier og sang. Gradvis lærer barna hvordan vi teller og forstår at mengder på fem, åtte, tolv osv. er helt presise og kan uttrykkes som ord. Deretter kobles tallord barnet hører til skriftlige symboler som 5, 8 og 12, og de tilsvarende tal lordene skrevet med bokstaver. • Bruk ord som beskriver størrelser. Barn som får et forhold til hva som er kort og langt, har en fordel når de senere skal måle lengder i centimeter og meter. På samme måte vil adjektiver som varmt og kaldt legge et grunnlag for å måle temperaturer. Nesten alt rundt oss kan skaleres, og alle disse ulike nyansene skal vi skape bevissthet om hos barna. Går dere på tur i skogen, kan en samling pinner skaleres etter lengde eller tykkelse. • Ha det hyggelig sammen mens dere spiller ulike spill som gir erfaring med tall og telling. Mattetips for foreldre med eldre barn • Tenk gjennom hvilken holdning du selv har til matematikk. Foresatte og lærere som selv synes matte er vanskelig, overfører ofte ubevisst disse tankene til barn. I mange miljøer er det sosialt akseptert å være dårlig i matematikk. Har du slike holdninger, må du ta et oppgjør med dem. Du må tro at barn kan bli gode i matematikk. • Snakk med barnet om matteangst. Fortell at slik angst oppstår i hjerneområder som også skaper smerte. Det er derfor ikke rart det kjennes ubeha gelig å gjøre matte. Men det kan hjelpe å snakke om angsten og kanskje skrive om den også, gjerne før man skal regne. • Hjernen klarer ikke mye nytt på en gang, så ikke lær bort noe nytt før barnet har lært det dere holder på med. Bruk gjerne et eksempel fra en hobby som barnet driver med. I ridning kan verken hest eller rytter lære trav og galopp før de har lært de grunn leggende teknikkene i skritt. • Minn barnet på at hjernen er som en muskel. Den kan trenes. Det er sjelden vi lærer ting etter bare å ha gjort noe en gang. • Er barnas matematikkbøker fulle av varierte opp gaver på hver side, mye tekst, figurer og farger, bør barnet få oppgavene presentert på en enklere måte og helst bare i svart/hvitt. Det bør kun være én utfordring om gangen som barnet kan få øve inn, før neste utfordring kommer. Prøv gruble.net, eller kjøp Radius hvis skolen ikke har dette verket. Her er oppgavene systematiske, og forfatterne vurderer å redusere antall farger. • De fleste barn med mattevansker sliter med grunn leggende tallforståelse. Den kan trenes opp gratis via det nettbaserte https://nb.khanacademy.org/. Her er oppgavene på norsk, men filmene er på engelsk. Se derfor filmer sammen med barnet. • Snakk gjerne matematikk med barnet, og la barnet fortelle om hva det tenker og gjør. Ta for eksempel 7 + 5. Hvordan kan dere tenke for å løse en slik opp gave? Jo, dere kan telle 5 videre fra 7, eller dere kan dele opp 5 i 2 og 3 for deretter å først legge til 3 og så legge til 2. Det er mange muligheter. • Innlæring av nye ferdigheter skal ikke skje alene, men med hjelp. Når det grunnleggende sitter, kan barnet øve på egen hånd. • Vi lærer mer når vi opplever at det vi lærer er meningsfylt. Finn eksempler på når vi trenger ulike typer matematikk. De som ikke forstår matematikk, kan lett ta dumme avgjørelser når de skal kjøpe ting eller ta opp lån. Kilde: Ditt smarte barn

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018