Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 35

28 2/2018 Hjem og Skole Leseråd for foreldre • Kjøp et bokstavpuslespill, kjøleskapsmagneter med bokstaver eller andre leker hvor dere har alle bok stavene. Jobb med å koble lyder til bokstaver.Dette kan dere begynne med før barnet begynner på skolen. Eldre barn kan ha nytte av spill som Scrabble. • Les bøker sammen med barnet ditt. Under høytlesn ing for barn skjer det mye spennende i tillegg til les ingen. Både barnet og den voksne stiller hverandre spørsmål som igjen kan være starten på spennende samtaler, og barnet får et større ordforråd. • For barn i familier med lese og skrivevansker, er det ekstra viktig med tidlig og variert språkstimulering. Lek med ordlyder og hvordan dere kan høre hvilken lyd som er i begynnelsen, midten og slutten av et ord. Lek også med rim og regler. Etter hvert som barnet blir eldre, fokuserer dere på bokstavene ord er satt sammen av, ikke hele ordbildet. • Skolebarn med lese og skrivevansker trenger lengre tid på å mestre disse ferdighetene enn andre. Et viktig hjelpemiddel på veien er å finne lesestoff som fenger. Det er også viktig å fortelle at det helt sik kert nytter, for hjernen kan trenes. • Barn som ikke har norsk som morsmål, vil tjene på å få lesetrening i eget morsmål først. Lesetreningen vil gjøre det lettere å lese norsk. Samtidig er det viktig at barnet får mye trening på å snakke og lytte til norsk, for det er avgjørende for å klare å lese norsk. • Bruk det norske konseptet Troll i ord som har utviklet eventyrapper på mer enn 30 språk. Lytt til eventyret på eget morsmål, og deretter på norsk. • Når barn sliter med å forstå det de leser, kan det skyldes at arbeidsminnet blir overbelastet. Meningen i en setning kommer bare frem hvis vi klarer å holde flere ord i bevisstheten samtidig. Dette kan hjelpe å lese høyt og lese det samme flere ganger. Det kan også hjelpe å snakke om det barna leser. Gradvis vil innholdet feste seg. Trener vi på å lese og huske det vi leser, vil arbeidsminnet vi trenger for å lese styrkes. Tips som stimulerer til økt læring

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018