Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 35

24 2/2018 Hjem og Skole – Skolevegring er vanskelig å define re. Det er jo ingen diagnose, men det brukes som en fellesbetegnelse på barn og unge som sliter med å gå på skolen på grunn av angst, redsel eller et emosjonelt ubehag, men som vil gå på skolen, sier Trude Havik, før steamanuensis ved Læringsmiljøsen teret ved Universitetet i Stavanger. Havik har en doktorgrad i spesialpe dagogikk, med tema skolefravær og skolevegring. I en undersøkelse hun gjennomførte blant elever på sjette til tiende trinn, oppga 3,6 prosent av elevene at de har vært borte fra sko len på grunn av emosjonelt ubehag. – Dette tallet tilsvarer omtrent en elev i hver klasse. Disse elevene er ikke nødvendigvis skolevegrere, men de er i risikogruppen og bør følges opp av hjem og skole, sier Havik. Engstelige barn og foreldre Ifølge Havik kan skolevegring ramme barn i alle aldre, både med og uten lærevansker. Årsakene er sammen satte, og kan skyldes forhold hjemme og på skolen, og hos barnet selv. – Sensitive og stille barn, som kanskje sliter med sosial angst eller prestasjonsangst, er mest utsatt. De er ofte redde for å prøve og feile, og istedenfor å gjøre noe aktivt for å løse problemer, trekker de seg vekk og unngår dem, sier Havik. Hun legger til at foreldre som selv sliter med psykiske lidelser, også lett kan overføre egen angst eller usikkerhet til barna. – På skolen er mobbing en viktig risikofaktor, det samme er dårlige relasjoner til lærere og følelsen av å bli utestengt av andre elever eller å være ensomme. Barn som opplever mye stress i skolehverdagen, faglig og sosialt, eller som blir urolige av uforutsigbare fag og brudd på rutiner, er også mer utsatt, forteller Trude Havik. Vondt i magen Skolevegring oppstår hyppigst ved store overganger, slik som når barnet begynner på første trinn eller på ung domsskolen. Noen av de første teg nene er vondt i hodet eller magen. – Disse smertene kan være vanske lig å skille fra symptomer på sykdom, men veldig ofte går de over så fort barnet får lov til å bli hjemme, sier Havik, som anbefaler foreldre å utøve et mildt press for å få barnet til skolen på tross av magevondt. Vedvarer smertene, bør lege alltid oppsøkes. – Angst øker når du holder deg borte fra det du er redd for. Etter skoleferiene er det derfor mange som sliter mer enn ellers. Det verste du kan gjøre er å gi disse barna fri, selv om det er det de ønsker mest, sier hun. Skole–hjemsamarbeid – I enkelte tilfeller går skolevegring over av seg selv, men jeg råder aldri noen til å sitte på gjerdet og vente. Konsekvensene ved å være mye borte fra skolen kan være store. Bar net mister mye faglig kompetanse, men det aller viktigste er det sosiale, som er vanskelig å ta igjen senere, sier Trude Havik. De fleste barn blir skoleleie en gang i blant, men hva gjør du hvis angst og redsel tar overhånd når skoledagen nærmer seg, og barnet helst vil være hjemme? Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: Jeanette Larsen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018