Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 2/2018 Hjem og Skole I fjor fikk Oslo sitt første mobbeombud. Ombudet skal tale barnas sak, og er et lavterskeltilbud til foreldre, elever og lærere som trenger råd og veiledning i forbindelse med mobbesaker, eller saker som omhandler retten til et trygt og godt skolemiljø. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: Oslo kommune/Sturlason – Jeg søkte på stillingen fordi jeg brenner for dette, jeg har alltid vært opptatt av å tale elevenes sak, sier Kjerstin Owren. Hun hadde jobbet som lærer, undervisningsinspektør og assisterende rektor på Holmlia skole, før hun i fjor søkte på stillin gen som mobbeombud i Oslo. – Når man står overfor mobbepro blematikk som lærer, kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre. Jeg husker selv at jeg var redd for å gjøre feil, og det er lett å kjenne på maktesløshet og handlingslammelse, sier Owren. Hun er utdannet adjunkt med videreutdanning i spesialpeda gogikk, rådgivning og skoleledelse. Lavterskeltilbud Mobbeombudet er organisert som en egen enhet, med et mandat fastsatt av bystyret i Oslo. Der står det blant annet at ombudet skal arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering av barnehagebarn og skoleelever. – Først og fremst er dette et lav terskeltilbud til foresatte for barn og unge som ønsker råd og informasjon om rettigheter i forbindelse med mobbing. Jeg veileder om hvordan de bør gå fram for å kontakte skolen og hva de har krav på. Jeg er en nøytral part, men jeg taler alltid barnas sak, sier Owren, som også samarbeider med andre instanser i kommunen, frivilligheten og i fritidssektoren. INTERVJU Jeg taler barnas sak!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018