Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 2/2018 3 30 Kurs for nye medlemmer av FAU Hvordan forberede foreldre på oppgaven som tillitsvalgte 32 Ikke legg lista for høyt Alle typer innsats i foreldre samarbeidet er verdifulle 34 Kan hund i spesialunder visningen gi bedre lesere? Dysleksi i Norge med i nytt samarbeidsprosjekt Hjem og Skole hjemogskole.no 33. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen [email protected] Telefon: 23 35 46 86 Redaksjon Kristin Green Nicolaysen, Turid Falck-Pedersen Grafisk design Nicholas With Forsidefoto Casper Kongstein Trykk 07 Media ISSN 0801–082X · © 2018 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 198,– Løssalg pris kr 80,– per utgave [email protected] Digital tilgang Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, St. Olavs gate 12 NO-0165 OSLO, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no Er du allerede med i FAU eller kan tenke deg å bli FAUrepresentant? Hva skal til for at foreldre skal få reell medvirkning i skolesystemet? Om du ikke er heldig å komme på kurs for å lære om FAUarbeidet kan du få gode innspill fra erfarne for eldre i artikkelen på side 30–33. Hjem og Skole har intervjuet Kjerstin Owren som er blitt mobbeombud i Oslo. Hennes oppgave er å møte og hjelpe elever og foreldre som opplever vanskelige situasjoner med skolen. Hun mener at vi altfor ofte fordeler skyld i mobbesaker, istedenfor å analysere gruppemiljøet i klassen. Owren har snakket med mange foreldre som er redde for å fremstå som masete, men det synes hun ikke de skal være. Det kan være komplisert å samar beide, men det er veldig viktig å lykkes. Det handler om barnas trivsel og læring. Lykke til! KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole [email protected] 32 34 Følg Hjem og Skole på Facebook

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018