Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 35

Hjem og Skole 2/2018 19 Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist Hvorfor sliter så mye som 15–20 prosent av elevene med matematikkvansker? Og hvorfor går nærmere 20 prosent av elevene ut av grunnskolen med karakteren én eller to i matte? To som har jobbet mye med slike utfordringer i skolen, er Marianne Akselsdotter og Sigrid Nygaard, som begge i dag jobber som spesialrådgivere for Statped. Tidligere i år ga de på oppdrag fra Pedlex ut heftet Matematikkvansker – teori og tiltak, der målgruppen først og fremst er lærere som jobber med elevene i skolen eller PPrådgivere. Heftet kan imidlertid også gi nyttig informasjon til foreldre. Matematikkvansker: – Ikke vent og se! Tidlig innsats, med vedvarende og kontinuerlige tiltak, er avgjørende for å hjelpe elever med matema- tikkvansker. Og kanskje aller viktigst: Ikke vent og tro at det går seg til. For å sette inn gode tiltak kreves det observasjon og kartlegging av vanskene. +×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018