Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 35

B A R B R O S B O K T I P S Fo t o : F ran k M i ch a e lsen / D e ich m a n b i bl i ot e k Hjem og Skole 2/2018 17 – Sist sommer arrangerte folke bibliotekene den nasjonale lesekam panjen Sommerles for alle elever på barnetrinnet, og litt utpå høsten holder Norli lesekonkurranse for alle klassene i barneskolen. Slike arrange menter gir barna ekstra motivasjon til å lese mer. Bevar lesegleden – Det viktigste etter hvert som barna blir eldre, er at de fortsetter å lese, enten det er Donald, seriebøker eller faktabøker, sier Barbro Fossdal Petter sen. Hun synes ikke foreldre bør henge seg for mye opp i hva barna leser. – Barn har ulike interesser, og det finnes en bok for alle. Jeg vet for eksempel at noen foreldre ikke vil at barna skal lese for mye «fantasy», men jeg tror det viktigste er at barna finner noe de liker å lese. Det gjør ikke noe om de fotballinteresserte guttene og jentene bare leser om fotball, eller at den faktaglade kun leser faktabøker. Lesing skal være lystbetont. Det skaper leseglede som er fint å ha med seg senere i livet, og de aller fleste som blir glad i å lese, utvider litteraturlisten etter hvert. For dem som sliter med å lese selv, eller som ikke er så glad i å lese, anbefaler Pettersen å bruke lydbøker eller å finne enklere bøker. – Når vi har besøk av en klasse, ser vi gjerne at de svake elevene har en ten dens til å velge altfor tykke og vanske lige bøker. Da mister de fort motiva sjonen underveis. Med en bok som er tilpasset deres lesenivå, er det lettere å oppleve mestring, sier Pettersen. Hun mener mange skolebiblioteka rer gjør en viktig jobb med å introdu sere gode bøker for elevene, men er ikke i tvil om hvem barna lytter aller mest til når det gjelder bokanbefalin ger. – Barn er hverandres beste anbefa lere. Hvis én sier at «den boka bare må du lese», så skal det ikke mye til før mange flere i samme klasse leser den boka. Småtrinnet Lese selv: Når barna har lært å lese selv, er Løveungebøkene flotte. De har kun én tekstlinje på hver side. Likevel har bøkene et poeng, gjerne med en humoristisk vink ling, som gjør bøkene morsomme eller spen nende å lese. Forfatter Helena Bross har også noen fine, lettleste bøker i serien Solgata 1, som er beregnet på barn som nettopp har knekt lesekoden. For de litt eldre elevene på småtrin net, er serien Klassen min av Bross også en fin serie. Lese høyt: Serien om Ella, av forfatter Timo Parvela, er veldig mor som. Den handler om Ella, klassen hennes og den litt håpløse lære ren. Bøkene har humor for både barn og voksne, og selv om Ella er hovedpersonen, så handler bøkene like mye om hele klassen, og det er lett å kjenne seg igjen i ulike situasjoner og personer. Mellomtrinnet Lese selv / lese høyt: Verdens versteserien, av Marius Horn Molaug, er gøyale bøker med guttene Kent og Ruben i hovedrollene. Det samme er Bjørn Ingvaldsens humoristiske barnebøker, for eksempel Jada, jada, jada, som handler om Elias som skal bo hos bestemoren sin i tre uker mens foreldrene er på cruise. Og bestemoren er absolutt ikke som andre bestemødre. Den er fin å lese selv, men egner seg også godt til høytlesning, for eksempel for en klasse. Denne boka er den første i en serie på fire bøker. Serien Sønnen til læreren, av samme forfatter, er også veldig fin. Sirkus Storfamilie er en god bok. Den er skrevet av Anja Hitz og handler om Rose på 12 år som bor annen hver uke hos mor og far. Det fungerer fint, helt til moren hennes treffer «Frank og femmer banden» og blir kjæreste med Frank. Ifølge Rose er forholdet dømt til å mislykkes, for de to voksne er så forskjellige. For Rose blir det spesielt utfordrende plutselig å skulle dele moren med fem andre barn og ungdommer. Ungdomstrinnet I serien Grøss og gru er det foreløpig kommet ut to bøker, Lars Mæhles Død eller levande og Tor Arve Røsslands Den tolvte spelaren. De er begge kjempefine og veldig spennende, men ikke så lange, så de er passer godt til de som trenger litt ekstra med motivasjon til å lese. Bak murene, av C. J. Daugherty, er den første boka av fem i spennings serien Night School. Den handler om Allie Sheridan som blir sendt på kostskole etter å ha havnet i en rebelsk gjeng, og etter hvert skjønner hun at klassekameratene har en hemmelighet som kan sette dem alle i livsfare. Kan vi bare late som, av Camilla Sandmo, handler om Emma som går på kunstløp og Jossi som spiller ishockey. Det er en god ungdoms roman som dekker temaene idrett, kjønnsroller, forelskelse og konkurranseinstinkt. Noe for en hver smak altså.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018