Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 2/2018 Hjem og Skole – Les masse for ungene, sier Barbro Fossdal Pettersen ved Deichman hovedbibliotek. Hun er brennende opptatt av å inspirere barn i alle aldre til å finne leselysten. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: Casper Kongstein – Bøker lar deg oppleve nye verde ner, og du kan lære så utrolig mye, sier Barbro Fossdal Pettersen. Hun er utdannet bibliotekar og lærer, og jobber som formidler på barneav delingen ved Deichmanske hovedbi bliotek i Oslo. – Det å være glad i å lese gir deg stor verdi, uansett alder. I tillegg er norsk et fag som går igjen i alle andre fag. Hvis du er god til å lese, kan dette hjelpe deg i både matema tikk, naturfag og samfunnsfag, sier Pettersen. Inspirere til lesing Barbro Fossdal Pettersen er stor tilhenger av å begynne å lese for barna tidlig, og for de yngste barna er det helt enkle bøker med bilder som gjelder. Bildene kan pekes på og snakkes om, og legger grunnla get for å gi barna et godt forhold til bøker senere, i tillegg til at språkfor ståelsen og ordforrådet øker. – Fortsett å lese mye høyt også når barna blir eldre. Spesielt viktig er det å lese for de yngste skolebarna, som holder på å lære seg å lese selv, sier Pettersen, og legger til at bøker med mange bilder gjør at barnas konsen trasjon varer litt lenger, og gir anled ning til fine samtaler underveis. – Når barna blir litt eldre kan dere gå over til tykkere kapittelbøker og lese ett kapittel hver dag. Sett gjerne av tid til en fast lesestund for barna hver kveld. Veldig mange barn og unge setter pris på den nærheten dette gir, selv om de for lengst har lært seg å lese selv, sier Pettersen. Rolig start på dagen På skolen mener hun lærerne med fordel kan starte dagen med en liten lesestund, enten de leser høyt for elevene, eller som en del av den dag lige lesekvarten. – Det er en fin og rolig måte å begynne skoledagen på, og barna får lest mer enn om lesekvarteret legges til ettermiddagen og må konkurrere med lekser og fritidsaktiviteter, sier hun. Det arrangeres også flere lesekam panjer hvert år, og bibliotekaren anbefaler lærere og foreldre til å engasjere barna i disse. Slik vekker du leselysten

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018