Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 35

14 2/2018 Hjem og Skole I fjor vedtok Stortinget at det skal innføres én time med fysisk aktivitet hver dag for alle elever på 1.–10. trinn. Foreløpig er det opptil hver enkelt skole hvordan dette skal gjen nomføres. – Det er et behov for mer fysisk aktivitet blant barn, og jo eldre de er jo større er behovet, sier Elin Kolle, førsteamanuensis ved Norges idretts høgskole. – Førsteklassingene er veldig aktive, og de fleste niåringer er også det, mens 15 åringene er de minst aktive av alle aldersgruppene i grunnskolen. På alle klassetrinn er guttene mer fysisk aktive enn jen tene, sier Kolle, som har en doktor grad innen fysisk aktivitet blant barn og unge. Hun har også gjennomført flere studier som kartlegger fysisk aktivitet blant befolkningen. Testskoler Elin Kolle er spent på utfallet av det nye stortingsvedtaket, og vet at flere skoler og lærere er skeptiske. – Det er en drastisk økning i mengden fysisk aktivitet som skal inn på timeplanen, og jeg synes i utgangspunktet at skolen er en fin arena for dette, for her nås alle barn. Men det er viktig å finne gode måter å implementere det på, og det er det foreløpig ikke lagt noen føringer for, sier Kolle. Hun understreker at den fysiske aktiviteten ikke må gå på bekostning av kroppsøving, som er et fag med egne læringsmål. Norges idrettshøgskole har nylig ledet arbeidet med en studie, på oppdrag fra Kunnskapsdepartemen tet og Helse og omsorgsdeparte FYSISK AKTIVITET PÅ TIMEPLANEN Nå skal elevene i grunnskolen bli mer aktive, og alle elever skal ha en time med fysisk aktivitet hver dag. Men hvordan skal det gjennomføres? Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: Knut H. Stuedal E li n K o l l e F ot o : N I H

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018