Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 35

12 2/2018 Hjem og Skole Dette er noen av rådene ungdoms skolelærer Hege Larssen Husteli gir til nye elever og deres foreldre. Hege Larssen Husteli har vært læ rer i grunnskolen i ti år, hovedsakelig på ungdomstrinnet. I høst skal hun være lærer for 8. trinn ved Lødingen ungdomsskole i Nordland fylke. Det er en liten skole med cirka 60 elever, det vil si at det bare er én klasse per trinn. Foreløpig er det en ren ung domsskole. Hun forteller at de setter pris på at foreldre tar kontakt også nå som elev ene er blitt eldre og starter på ung domsskolen. Et nært samarbeid med foreldrene er viktig for at elevene skal få en best mulig skolehverdag. Det er også viktig at foreldrene blir kjent med hverandre, slik at man får byg get gode nettverk og får kjennskap til hva de unge holder på med. Mye press Ungdomsskolelærere opplever ofte at en del elever, og kanskje først og fremst jenter, kan stille store krav til seg selv. Dette gjelder ikke minst når de kommer videre opp på 10. trinn. I tillegg til at noen setter et høyt ka rakterpress for seg selv, samtidig som de skal være gode i idrett, er det også mye oppmerksomhet på kropp. – Da er det viktig at du som for elder snakker med tenåringen, at vi voksne selv har et sunt forhold til kropp og at vi tenker over hvordan vi snakker om oss selv og andre. Her på Lødingen ungdomsskole bidrar vi dessuten ved å sette mange temaer rundt psykisk helse på timeplanen, sier Hege Larssen Husteli. – Ikke still for store krav Råd til elevene: • Skap gode rutiner for deg selv. • Legg deg og stå opp til samme tid hver dag. • Spis frokost og lag en god lunsj som sørger for næring gjennom hele dagen. Drikk vann. • Kom deg ut i frisk luft både på skolen og etter skoletid. • Finn en aktivitet som du liker. • Vi anbefaler alle elever å gå eller sykle til skolen, eventuelt sparke om vinteren. (Vi pleier å delta i et program som heter Aktiv skolevei.) • Les så ofte som du kan. • Ta kontakt med en voksen på skolen eller andre voksne i familien dersom du ikke klarer å snakke med dem der hjemme. • Karakterer sier ingenting om hvilke egenskaper du har som person. • Sett egne mål og prøv å unngå å sammenlikne deg selv med andre. • Meld deg på leksehjelp. • Du trenger ikke dele dine resultater med noen. • Ha tro på deg selv. • Ikke vær redd for å spørre om noe. Lærerne er der for deg. • Vær snill med alle rundt deg og si ifra dersom du eller noen andre blir dårlig behandlet. Råd til foreldrene: • Vis interesse for skolen og det arbeidet barnet ditt gjør. • Legg til rette for barnet ditt – du er den aller viktigste ressurs personen barnet ditt har. • Pass på at utstyr er i orden – sykkel, hjelm, ski, skisko, gymsko osv. • Skolen har gjerne en del ekstra utstyr til utlån. • Sett dere inn i ulike planer – timeplan, ukeplan, halvårsplan, osv. • Sørg for et godt samarbeid med skolen. • Still opp på foreldremøter. • Sett deg inn i bruk av læringsplattformer. • Følg med på fravær, anmerkninger, innleveringer og resultater. • Snakk positivt om skolen og de som jobber der. • Vis at du samarbeider med skolen. • Ta kontakt med skolen dersom det er noe du lurer på. • Ikke la ting bygge seg opp over tid. • Vær en god rollemodell og skap gode rutiner sammen med barnet. • Ta kontakt med skolen dersom barnet ditt eller andre barn ved skolen utsettes for mobbing. Foto: Privat Hege Larssen Husteli – Ikke ha altfor stort fokus på karakterene, det er ikke karakterene som definerer hvem du er. Du trenger heller ikke være best i alt. Ikke legg lista for høyt, men senk skuldrene.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018