Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 35

Hjem og Skole 2/2018 11 Nå i høst begynner Leander Lavoll Nylenna (13) på ungdomstrinnet på Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo. Det betyr ikke bare at han begyn ner på en ny skole, men også at han får ny skolevei og må ta tbanen til sentrum. Han er spent og gleder seg til å få nye, gode lærere, som både kan mye faglig, som kan lære bort og som kan skape et godt klassemiljø. Et godt klassemiljø beskriver han som et sted hvor alle kan være ven ner og henge sammen. Det betyr at man ikke bare vet hvem de andre er, men at man blir godt kjent. Oppleve mestring Foreldrene Astrid Nylenna og Hall vard Lavoll er selv spent på hvordan sønnen vil få det på ungdomsskolen. Dette er noe helt nytt også for dem. – Jeg har mange håp for skole hverdagen hans. Jeg håper han skal få muligheten til å oppleve mestring, møte lærere som motiverer og setter spor, og medelever som blir gode venner. Det å begynne på en helt ny skole utenfor boområdet gir både muligheter og utfordringer, sier moren. Hun tenker også at når de som foreldre ikke selv befinner seg fysisk i miljøet rundt skolen, er informasjo nen de får fra skolen veldig viktig. Da mener hun ikke bare praktisk informasjon, men også at de får «stemningsrapporter», både om positive og negative ting. – Jeg er spent på hvilken involve ring som forventes av oss foreldre. Vi vil gjerne være «på» og tilstede, men samtidig vil det være sønnen vår som i stor grad sitter på informasjon, påpeker Astrid Nylenna. Karakterer Når det gjelder en av de tingene som blir nytt når Leander nå begynner på ungdomsskolen, nemlig at han vil få karakterer, så har foreldrene ikke snakket så mye med ham om akkurat det. I stedet har de lagt vekt på at han nå får muligheten til å lære mer og møte andre som er interessert i å lære, samtidig som han vil få lærere som er gode på faget sitt. – Jeg tror på det å framsnakke skolen generelt. Som voksen tror jeg overgangen til ungdomsskolen vil gå bra. Jeg er imidlertid litt overrasket over at det ikke har vært noen forberedelse på karakterer i slutten av sjuende trinn, sier Astrid Nylenna. Selv er Leander spent på hvordan det vil bli å få karakterer, men bare han konsentrerer seg på skolen tror han det vil gå greit. Han tror kanskje også karakterene vil bidra til at han vil ta skolen mer seriøst. – Karakterer får kanskje de som ikke bryr seg så mye om skolen til å bry seg litt mer? Samtidig kan det kanskje gjøre at man «konser» litt vel mye på skolen. Noen klarer kanskje ikke ha fritid samtidig og tar det litt for seriøst. Jeg er ikke veldig redd for dårlige karakterer, men det kan jo hende jeg vil bli litt stressa. Karakterene skal uansett ikke ta overhånd på hvordan jeg ellers er, fastslår han. Mer lekser Leander forteller videre at niende og tiendeklassinger fra skolen han har gått på til nå har vært på besøk i klassen. De har sagt at de ikke må bry seg så mye om karakterene i åttende klasse, fordi de har ikke så mye å si. Ellers har det ikke vært mye snakk om karakterer, bortsett fra at lærerne har sagt at de må skjerpe seg, at de er strenge på karakterer på ungdomsskolen og at de må ta det seriøst. Andre ting han tror blir litt an nerledes på ungdomsskolen, er at det blir mer omfattende hjem mearbeid, med større presentasjo ner som krever at de jobber godt hjemme. Han tror nok det blir nødvendig å ta med «skolen mer hjem». – Lærerne har snakket ned ung domstrinnet. Jeg skulle ønske at ungdomstrinnet ikke ble snakket ned. Jeg tror ikke det kommer til å være så forskjellig, men håper at alle elevene blir litt mer voksne og at lærerne vil behandle oss som litt mer voksne. Det blir deilig med litt mer selvstendighet, å skulle ha litt ulike timer og disponere tiden mer selv. Det blir rart med såpass mye lenger skolevei, men det forbereder meg kanskje mer på voksenlivet, tenker han.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018