Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1018355

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 2/2018 Hjem og Skole 3 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 SMÅSTOFF 8 Godt forberedt til skolestart Overgangen fra barnehagens lek til skolens alvor 10 Gleder seg til ungdomsskolen Ny skolevei, karakterer og mer selvstendig! 12 – Ikke still for store krav Råd fra ungdomsskolelæreren 13 Trygge skolebarn i trafikken 14 Fysisk aktivitet på timeplanen En time ekstra aktivitet daglig skal gjennomføres på 1.–10. trinn 16 Slik vekker du leselysten Bibliotekaren gir gode råd 19 Matematikkvansker: – Ikke vent og se! Tidlig innsats gir resultater 22 INTERVJU: KJERSTIN OWREN Første mobbeombud i Oslo 24 Barn med skolevegring Hvordan kan hjem og skole hjelpe? 26 Stimuler hjernen til læring Hjernen trenger repetisjon og gjentakelse 28 Tips som stimulerer til økt læring for elevene Leseråd og mattetips innhold leder Godt nytt skoleår! Mange barn har gledet seg lenge til skolestart – enten de er førsteklassinger eller har gått på skolen en stund. Mange barn har gledet seg lenge til skolestart – enten de er førsteklassin ger eller har gått på skolen en stund. Foreldre til førsteklassinger er kan skje spent på om deres barn vil klare seg bra i møtet skolen, og lurer på hva barna egentlig bør kunne når de starter opp. Noen kan både lese, skri ve og regne som seksåringer. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper for å starte på skolen. Men det er fint at foreldre er med å inspirere barn til å finne leselysten! Les gjerne hva bibliotekaren gir av råd på side 16. Vi har også en interessant artikkel om bruk av «lesehund» i skolen kan bedre leseferdighetene hos barn. Foreldre er en viktig ressurs for barna – enten de er «små» eller «store». Tenåringsbarna trenger også at foreldre engasjerer seg i deres skolegang. Hvordan kan du best støtte dem? Les rådene ungdoms skolelærer Hege Larssen Husteli gir til både elever og foreldre på side 12. Artikkelen Stimuler hjernen til læring! er spennende lesestoff på side 26. 10 14 28

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2018