Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 46 of 151

47 Andre.................... I denne utr..................... BACHELOR 2018Ø 01 HAUGESUND expo Silje Kristin Berge Knut André Myge Institutt for økonomisk-administrative fag – regnskapsprofil | ØK01 FUNN: • Bedriftene har sterkt fokus på kostnadskontroll og påpeker viktigheten av gode rutiner. • Valg av regnskapsprinsipp kan avgjøre om selskapet oppfyller anbudskriterier. • Erfaring reduserer usikkerhet. • Begrenset informasjon i skattelovens forarbeid, og lite rettspraksis. • Bedriftene har en tendens til å ta skattekostnaden av anleggskontraktene tidligere enn nødvendig. Et bilde på utfordringer knyttet til anleggskontrakter i byggebransjen på Haugalandet • Hvilke faktorer påvirker inntekts- og kostnadsføring i prosjekter • Hvordan forholder selskapene seg til, og kommuniserer usikkerhet • Hvilke skattemessige konsekvenser får disse vurderingene

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018