Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 151

5 Takk for innsatsen Gode studenter, Gratulerer med avlagt eksamen. Takk for innsatsen. I denne år- boken gir vi en presentasjon av studentarbeider fra ferdige bach- elor- og masterkandidater ved Institutt for økonomi og adminis- trasjon ved Høgskulen på Vestlandet. Oppgavene er presentert med kopi av studentenes egne posterpresentasjon eller ved sammen- drag. Dette er vårt bidrag til minnebok for 2017-2018. Gode fagfeller ved HVL, Gratulerer med så mange flotte studentarbeider. Flere har en kval- itet som gjør at de gir samfunnet ny kunnskap og nye spørsmål for videre forskning. Takk for innsatsen for å undervise, veilede og op- pmuntre våre studenter. Gode samarbeidspartnere i samfunns-, arbeids-, og næringsliv, I denne årboken finner dere presentasjon av avslutningsarbeidene fra våre studenter. De viser bredde og dybde innen de ulike fagret- ningene våre institutt underviser i. Ta gjerne kontakt med oss der- som dere har tema våre studenter kan jobbe med kommende år. Nærmere informasjon om studiene finner dere på www.hvl.no Takk til alle avgangsstudentene som har bidratt med materialet til boken. En takk også til grafisk designer Augon Johnsen for katalogdesign. Redaksjonen

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018