Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 69 of 139

70 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 Der reker betyr alt Dersom du har begitt deg ut på slyngveien mellom Finns- nes og Kårvikhamn i Troms, risikerer du å møte fullastede rekevogntog som svinger og gynger seg i motsatt retning. Gjerne med Sverige eller Finland som mål. Skal rekene til Storbritannia eller Asia, går det helst i båt. Utgangs- punktet er i alle tilfeller Stella Polaris-fabrikken i Kårvik- hamn i Lenvik. Bygda hører inn under en Senja-region der sjømatbedriftene har økt omsetningen fra 1,5 til sju milliarder på ti år. Dampen som stiger opp fra fabrikken vitner om at Stella Polaris og Kårvikhamn bidrar. For femti år siden var all fiskerirela- tert aktivitet og kanskje hele bygda i ferd med å forsvinne. Da tok butikkeier og post- og dampskipseks peditør Alfred Semmingsen initiativ. — Mange av fiskebåtreder- ne i bygda og bygdene rundt hadde begynt å snakke om hvor tungt det var å bo her, og at de ville flytte til Tromsø. Da sendte far ut en forespørsel til 10-12 redere om de ville være med på å etablere fiskemot- tak, forteller sønnen Hans Ove Semmingsen. To av de At Stella Polaris fremdeles er her etter 50 år, skyldes ikke minst at de satset på reker og ikke noe annet. Slikt blir det mange reker av i årenes løp, og slik blir man også den ene av de to norske rekeaktørene som er å regne med. Samtidig er man jo prisgitt politikken som har med denne ene råvaren å gjøre — og svingninger i råstoffgrunnlag og leveringer. Stella Polaris: Butikkeieren i Kårvikhamn fryktet Tromsø- flukt og fikk to lokale redere med seg på å eta blere et fiskemottak i bygda. Femti år senere er Stella Polaris Norges største rekeprodusent og datter bedriften i ferd med å redusere verdens blodtrykk. Etterkommerne til den initiativ rike butikkeieren og ledelsen i månedens jubi leumsbedrift vet likevel utmerket godt hva som er jobb nummer en: å skaffe reker.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018