Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 59 of 139

60 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 NORDKAPP kommune Kommunevåpenet til Nordkapp ble godkjent i 1973 og er delt i gull og rødt ved et enkelt trappesnitt. Det skal gjengi Nordkapp-profilen. Regnet i folketall er Nordkapp den syvende største kommunen i Finnmark. Målt i areal er bare fire av de nitten kommunene mindre. Ingen ligger lenger mot nord. Navnet «Nordkapp» ble første gang brukt av den engelske sjøkapteinen Stephen Burrough i 1553. Han var på vei forbi Nordkapplatået på leting etter Nordøstpassasjen. Her fra administrasjonssenteret Honningsvåg, som ligger på Magerøya, fikk bystatus 1. oktober 1996. Stedet har ca. 2.500 innbyggere. Nesten 80 prosent av alle i Nordkapp bor altså her.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018