Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 139

29 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 I 2017 omsatte de hundre største sjømat- selskapene i Norge for over 186 milliarder kroner. Det var nesten dobbelt så mye som den totale omsetningsverdien av fisk og sjømat, og forteller to ting; for det før- ste at de store selskapene handler mye med hverandre, for det andre at de har omfattende virksomheter i utlandet. Som vi ser av figuren over har det vært en voldsom vekst de senere årene. I 2012 omsatte de 100 største for ganske nøyak- tig 100 milliarder kroner. I fjor var det 86 milliarder mer. Mye av forklaringen ligger i lakseprisen. I 2012 eksporterte vi vel 1,1 millioner tonn laks til en snittpris per kilo rund vekt på 26 kroner. I fjor eksporterte vi omtrent nøyaktig samme kvantum, men til en snittpris på 56 kroner per kilo. Ek- sportverdien av laks økte med andre ord fra 30 til 65 milliarder kroner. Så hører det med til historien at de store stadig kjøper seg større. Struktur prosessen har ingen Fra 16 til 186 milliarder! I 1990 var gjennomsnittsomset- ningen til de 100 største sjømat- selskapene i Norge 160 millioner kroner. I fjor var den over 1,8 milliarder. Vi vet ikke om noen andre bransjer i Norge som kan vise til noe lignende. Sjømat er blitt veldig mye penger. Marine Harvest ASA har vært størst siden selskapet ble etablert i 2006. I fjor endte omsetningen på litt over 3,6 milliarder euro, eller ganske nøyaktig 34 milliarder norske kroner om vi multi pliserer med snittkursen i 2017. De 100 største:

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018