Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 139 of 139

Returadresse: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244 - 2071 Råholt Lærlinger – spennende og lærerikt for begge parter Om bord på «Hermes» har vi to lærlinger. Ingenting er mer gøy enn når vi ser unge lovende som ønsker seg til fiskerinæringen og livet på havet. I mai tok motor- mannslærlingen Nicolai (19) fra Arendal fagprøven, og er klar for videre utdannelse frem mot å bli maskinsjef - hans store drøm. Vi ønsker han og alle som gjennomfører fagprøven i disse dager lykke til! Vil du vite mer om hermes? Følg oss på facebook eller sjekk ut vår hjemmeside. www.hermesas.no Feber Design AS

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018