Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/989012

Contents of this Issue

Navigation

Page 114 of 139

115 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2018 Sundnes kommentar HAR VI IKKE ALLE VÆRT DER? På vei gjennom jungelen i Vietnam. Mekong renner, napalm brenner, Country Joe synger, det skytes, det ropes, hvor er sør, hva er nord, hvem er fiende, hvem er god, hva er rett, er vi fremdeles i Vietnam og hvor er grensen til Kina? Filmindus- trien har i hvert fall gitt oss følelsen av å være med i Vietnam-krigen og helst i US Army Boots. Siden har verden på sett og vis endret seg. Blant verdens eks- portnæringer har mange opplevd at det moderne Vietnam har slått tilbake som en av klodens raskest voksende økonomier. Landet er blitt verdens største produsent av rimeligere kaffebønner. Panga sius- handelen kjenner vi, men lavkost- landet Vietnam ruver også innen klesproduksjon og IT, og er det viktigste produksjonslandet for den koreanske kjempen Samsung. Med grenser mot Kina og Kam puchea på land og Indonesia, Malaysia, Fi- lippinene og Thailand sjøveien, blir det også et betydelig transittland i denne delen av Asia. Anledningen til å skrive om dette er naturlig nok den store smuglersaken i april, der det ifølge «Undercurrent News» ble avdekket smugling av norsk laks til en verdi av nærmere 770 millioner kroner mellom Vietnam og Kina. Aksjonen til det kine siske tollpolitiet medførte også fengslingen av Dong Yimin, som både er norsk gift og viste seg å være tilknyttet SalMar. Den nor- ske laksehandelen med Vietnam raste umiddelbart etter hendel sen, som også ga et dropp i Kinas im- port av laks fra Norge. Dramaet til tross kan ikke folk i næringen sies å ha vært veldig overraket over det som skjedde. Ett år tidligere hadde laksenet tavisen iLaks snakket med en eksportør som utvilsomt var klar over Vietnams beliggenhet og ulike grenser: «Fisken flys og fortolles på fullt lovlig vis inn til hovedstaden Hanoi. Vel fremme endres merkene for opprinnelsesland på lakse kassene, før de sendes med lastebiler og elvebåter til slut tmarkedet i nabo- landet Kina. Laks er smuglergods, og mellommen nene har levd godt på den velrenomerte norske lak- sen. Det er ikke alle som er sinte på Jagland, flirer en eksportør, og viser til lederen i Nobel-komiteen som i 2010 ga fredsprisen til den kine siske dissidenten Liu Xiaobo.» Så langt iLaks. I vår ble det ståhei. Intrafish strevde tappert med å tallfeste den noe overdimensjonerte lakse- eksporten til Vietnam og med å navngi aktørene. «Fiskeribladet» ringte vidt og bredt og konklu derte etter hvert med at lakseeksport- Norge kunne deles i de som slett ikke eksporterte via Vietnam og de som slett ikke ville si om de gjorde det eller ikke. Noen sa de ekspor- terte hoder og biprodukter. Sjø- matrådets hender var ferdigtoet. Kritikerne lot ikke vente på seg, og til tider fikk norske lakseeksportører passet påskrevet som en merkelig blanding av naive og halvmafiøse. Filosof, professor og etikkekspert Henrik Syse mener norske ekspor- tører har medansvar for menneske- rettsbrudd og fikk støtte på leder- plass i «Fiskeribladet». SMUGLERSAKEN I VIETNAM/ KINA foranlediget også noen mer prinsi pielle debatter. Ett av spørs- målene er hvilket ansvar norske eksportører har for å vite hvor fisken ender — til slutt? Dette er jo også et spørsmål mange av oss kjenner fra den andre enden. Bør vi tillate oss å fylle skuffer og skap med billige klær, som er billige fordi Grensevandel At kinesiske tollere avdekket smugling av norsk laks fra Vietnam til Kina kommer selvsagt ikke som en bombe. «Alle» har visst at den norske laksen har funnet sine veier inn til Kina, og at disse ikke alltid har passert en grensestasjon. Men det er mange måter å «vite» på. Av og til er det sikkert enklest ikke å bruke så mye tid og krefter på å vite hva som skjer med den norske sjømaten etter at den har ankommet kjøperne i utlandet.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2018