Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 99 of 139

100 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 I 2017 sto laksen alene for ganske nøyaktig 75 prosent av den totale førstehåndsverdien av fisk, skalldyr og skjell i Norge. Å kalle den «kongen på haugen» er altså ikke å ta for hardt i. Bare 1 av 100.000 laks omsatt var villaks. Resten ble hentet ut av oppdrettsmerder. Laksen er følgelig også totalt dominerende i eksportstatistikken. I 2017 eksporterte vi oppdrettslaks for tett på 65 milliarder kroner. I tilleg kom omsetningen i Norge på rundt to milliarder. Det er altså ingen over og ingen ved siden — og da andre langt, langt bak! Laksen: Kongen på haugen! Først kommer laksen. Så kommer ingen, så kommer ingen og så kommer alle de andre. I fjor sto laks for 68,3 prosent av eks portverdien av sjømat fra Norge. Andelen har bare økt de senere årene. Fra 1998 til 2007 utgjorde denne arten 39,3 prosent av eksportverdien — fra 2008 til 2017 61,6 prosent. Hvor skal det ende?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018