Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 139

88 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 KARMØY kommune Kommunevåpenet til Karmøy ble godkjent i 1975 og viser et git terkors i sølv mot rød bakgrunn. «Karmen» spiller på navnet Karmøy, korset på den sterkt kristne tradisjonen og knuten på øyas rolle som kommunikasjons- knutepunkt. Historisk har jo Karm sundet spilt en svært viktig strategisk rolle som skipslei. Med smått og stort omsatte sjømatnæringen i Karmøy for nærmere 4,5 milliarder kroner i 2017 og ga arbeid til knapt 450 personer. Da har vi ikke tatt med ringvirkningene. Av totalomset- ningen sto BioMars fiskefôrfabrikk for nærmere tre milliarder. Karmøy er med andre ord en av de største fiskerikommunene på strekningen fra Bergen til svenskegrensen, og hører selvsagt med i vår artikkel serie om sentrale norske sjømat- kommuner selv om oppdrettsvirksom heten er beskjeden. Sist beveget vi oss 2397 kilometer sørover langs kys- ten, fra Havøysund i Måsøy til Svortland i Bømlo. Denne gangen skal vi bare reise noen drøye steinkast lenger mot sør, nærmere bestemt til Kopervik, kommunesenteret i Karmøy i Rogaland. Denne turen tar under halvannen time med bil. I Måsøy stopper nesten alt uten fisken. Både i Bømlo og Karmøy vil nok livet stort sett fortsette som Kommunesenteret i Karmøy er Kopervik, lokalisert ganske midt i kommunen og på østsiden av øya inn mot Karmsundet. I denne byen bor det noe over 11.000 mennesker. Her har også Fiskeridirektora- tets Region sør kontor.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018