Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 67 of 139

68 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 Bestandsberegning av Flykter fisken når havforskingsfartøyene kommer? Hva er utfor- dringen med merkeforsøk, hvordan er sammenhengen mellom pen- gebruk og resultater og hva er problemet med bruk av sonar for å mengde beregne sild og makrell? Svømmer det mer fisk i havet enn hav forskerne tror, og i hvilken grad farges forskerne av egne lands interesser? Dette er bare noen av de temaene vi har diskutert med Aril Slot- te, som de siste ti årene har ledet Havforskningsinstituttets gruppe for pelagisk fisk. Og la det være sagt med en gang; Slotte har gjort en solid jobb for at resultatet skal bli så informativt og lærerikt som mulig. Dette er med andre ord artikkelen for deg som er opp- tatt av havforskning på nvg-sild og makrell. Den er lang, men vel verdt å bruke litt tid på.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018