Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 57 of 139

58 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 Den norske fiskeflåten del 7: Trålflåten Den norske trålflåten representerer noe av det aller ypperste av teknologi og fangsteffektivitet i fiskeflåten. Dette er fartøyer som lander fisk for opp mot 200 millioner kroner på årsbasis, og som de siste årene har levert strålende økonomiske resultater. Den tråleren som fisket for nest mest i 2017, var «Atlantic Star», tilhørende Rosund-konsernet i Ålesund. (Foto: Rosund) Forhatt og utskjelt gjennom mer enn hundre år. Samtidig kanskje hovedårsaken til fremveksten av en moderne og fremtidsrettet sjømatnæring. Uten trålflåten ville mye sett anderledes ut i fiskeridistriktene, særlig nordpå. Mange tror at fiskerinæringen hadde utviklet seg bedre uten trålere — at det hadde skapt mer liv og røre og flere «lys i husan» langs kysten. De tar feil. Vi er kommet til den syvende artikkelen i serien

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018