Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 139

44 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 HALLGEIR HOLMESET Månedens intervju Månedens intervjuobjekt er gift med Ellen og har tre barn. Knut Arne (f.1984) jobber om bord i «Geir II», Jannicke (f.1988) er finansiell rådgiver i Sparebanken Møre og Merethe (f.1994) har mastergrad i engelsk og jobber som lektor. Etter videregående i 1979 har Hallgeir Holmeset jobbet som linefisker — de siste 33 årene som skipper ombord i «Geir»-båtene. Nå gleder han seg til den åttende «Geir» i rederiets historie. Prislappen er nesten 260 millioner kroner og båten måler 63 meter. Den skal etter planen overlevers i desember 2019. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018