Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 124 of 139

125 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 smånytt fra sjømatnæringen Finnmark Mehamn Egnesentral AS er etablert i Gamvik kommune, med adresse c/o Økonomihuset Fin nmark AS, 9770 Mehamn. Selskapet skal drive service for fiskere og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Morten Karlsen, Værveien 144, 9770 Mehamn, er styreleder. Brønnøysund 22/22018 Marcus Smooth Fishing AS er stiftet i Vardø kommune, med adresse Havnegata 43, 9960 Kib erg. Selskapet skal drive fiske samt produksjon av ferdig agnet line. Aksjekapitalen er 50.000 kro ner. Mikal Rafael Molnes, Havnegata 43, 9960 Kiberg, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 16/22018 SS Fisk AS skal drive fisk samt kjøp og salg av fisk i Alta kommune, med forretningsadresse Spireaveien 7A, 9515 Alta. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Steinar Sandstrand, Spireaveien 7A, 9515 Alta, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 14/32018 Nynesberget Fiskeselskap AS i Gamvik kommune, med adresse Sy kehusveien 2, 9775 Gamvik, er meldt oppløst til Foretaksregisteret. Berit Strand Skalmerås, Harry Borthens Vei 13, 7040 Trondheim, er leder for avviklings styret. Brønnøysund 19/32018 Dynord Seafood AS Værveien 23, 9770 Mehamn i Gamvik kommune, er slettet i Foretaks registeret. Brønnøysund 20/32018 Troms Arctic Live Seafood AS er stiftet i Tromsø kommune, med adres se Ringveien 200, 9018 Tromsø. Sel skapet skal drive kjøp og salg av sjømat produkter, og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Stig Collin Jensen, Vestregata 23, leilighet 49, 9008 Tromsø, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 7/3-2018 Salmar Nord AS 9392 Stonglandseidet i Tranøy kommune, er slettet i Foretaksre gisteret etter fusjon med Salmar Farming AS, med adresse 7266 Kverva i Frøya kommune. Brønnøysund 28/22018 Troms Stamfiskstasjon AS 9392 Stonglandseidet i Tranøy kommune, er slettet i Foretaksre gisteret etter fusjon med Salmar Settefisk AS, med adresse c/o Salmar AS, 7266 Kverva i Frøya kom mune. Brønnøysund 28/22018 Strandveien Fiskebutikk DA Strandveien 6, 9050 Storsteinnes i Balsfjord kommune, er slettet i Foretaks registeret. Brønnøysund 19/32018 Nordland Ellingsen Seafood Holding AS er etablert i Vågan kommune, med adresse Været 2, 8320 Skrova. Selskapet skal eie virksomheter som driver med oppdrett, til virkning og omsetning av fisk og fiskeprodukter. Ulf Ellingsen, Rand bekken 11, 8320 Skrova, er styreleder og Line Ellingsen er tilsatt som daglig leder. Brønnøysund 12/22018 Trøndelag Langstein Fisk AS med adresse 7266 Kverva i Frøya kom mune, er slettet i Foretaksre gisteret etter Over 90 prosent av innbyggerne i Gamvik kommune i Finnmark bor i administrasjonssenteret Mehamn eller fiskeværet Gamvik (bildet). Nylig kom meldingen om at Nynesberget Fiskeselskap AS i Gamvik er oppløst. Ulf Ellingsen er styreleder i Ellingsen Seafood Holding AS, som ble etablert i Skrova i midten av februar i år. (Foto: Torbjørn Rasmussen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018