Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/972393

Contents of this Issue

Navigation

Page 105 of 139

106 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2018 Til lands, til vanns og i lufta med Laksen må frem, slik klippfisk, silda, seifiletene og rekene må frem. Både tog, båt og fly må til for å få den norske sjømaten dit den skal, men nesten alt som selges av fisk og skalldyr er på et eller annet tidspunkt innom en bil. En politisk målsetning er å få den andelen ned. Slik landet vårt er skapt, kan vi neppe regne med at den blir borte.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2018