Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 39

10 Din Hørsel 02 2018 TEMA: TILGJENGELIGHET Dette er diskriminering av hørselshemmede! SKUFFET OVER STORTINGET Teksting av stortingsdebatter er fortsatt i det blå, og dét provoserer stortingsrepresentant Karin Andersen (SV). Stortinget som vedtar lovene bryter selv loven om universell utforming. Og HLF må bli tøffere i tonen, er hennes klare beskjed. Tekst og foto Bjørg Engdahl Kravet om direkteteksting av tv- og web-overførte høringer og debatter fra storting og regjering har vært en mangeårig kampsak for HLF. Flere partier har støttet kravet, men få politikere har holdt så lenge i saken som SVs Karin Andersen fra Hedmark. Hun er nå den politikeren med lengst fartstid på Stortinget, og har en rekke ganger tatt opp spørsmål knyttet til manglende universell utforming. NY PURRING TIL PRESIDENTEN I mars i år sendte hun en purring til stortingspresidenten etter å ha ventet ett år på sin etterlysing av tekstede debatter fra landets viktigste talerstol. «Stortinget har vedtatt lov om universell utforming og tilgjengelighet og bør ligge foran i arbeidet for at hele den befolkningen vi representerer skal kunne følge med og påvirke oss….Vil presidentskapet sikre at det avsettes penger til dette i 2019-budsjettet?» spør Karin Andersen. Det er femte gang hun tar opp temaet på sin egen arbeidsplass. JEG GIR MEG IKKE! Hørselshemmede har i dag ingen nytte eller glede av direktesendinger på tv eller web. De må i verste fall vente flere dager på skriftlige referater. – Det er ikke likestilt demokrati å få vite det andre kan høre flere dager etterpå, påpeker Andersen. Manglende teksting har blitt begrunnet på ulike måter, men høye kostnader er en gjenganger. At teknologien ikke er bra nok for talegjenkjenning og direkteteksting, har også vært trukket fram. – Slike tekniske utfordringer bør være mulig å løse i dag. Når det gjelder økonomi, så holder ikke det argumentet. Særlig ikke når vi ser hva man ellers har tatt seg råd til av investeringer her på huset, sier Andersen, med klar adresse til byggeskandalen og budsjettsprekken på Stortinget. – Jeg har ikke tenkt å gi meg i denne saken, og den skal ikke få drukne i en byggeskandale, lover en sint Andersen, som i mars fikk en foreløpig beklagelse om sen respons fra daværende president Olemic Thommesen. REN DISKRIMINERING SV-veteran Andersen er opptatt av at mangel på universell utforming og tilrettelegging ikke handler om helse- og sosialpolitikk. – Dette handler rett og slett om diskriminering og mangel på likestilling, noe som gjør det til et demokratisk problem. Når visse grupper ikke kan delta i samfunnet på lik linje med andre, skapes avmakt. Jeg har hørt argumenter om at det ikke er så mange som ser direktesendinger på dagtid, og at kostnaden ikke står i forhold til nytten. Men igjen; dette er diskriminering av hørselshemmede. Vi må ikke glemme at mange eldre både har tid og interesse av å følge med på slike sendinger. De må bare få tilbudet. HLF MÅ BLI TØFFERE Andersen mener mange organisasjoner er for snille og tålmodige i sine krav om likestilling. Det må ofte sterke virkemidler til for å få politikere til å våkne, påpeker hun om nevner regjeringens forslag og økt bensinavgift i 1999 som eksempel. Det resulterte i at Stortinget ble omringet av lastebiler som «lå på hornet» og skapte fullt trafikkaos. – Tutingen pågikk i time etter time, og

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018