Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 39

6 Din Hørsel 02 2018 TEMA: TILGJENGELIGHET Tekst og foto: Tor Slette Johansen Universell utforming og tilgjengelighet har vært et sentralt fokusområde i HLFs handlingsplaner lenge. Innsatsen har vært stor og konstant på felter som skrivetolking, tv-teksting, teleslynger i offentlige bygg , visuell kommunikasjon innen transport, lydmiljø i barnehage og skoler, for å nevne noen av mange områder. BLIR IGNORERT Men det mangler mye for at Norge skal bli et fullt ut universelt samfunn. høringer på Stortinget, vi avgir velbegrunnede uttalelser på en rekke områder, og er synlige i media med våre synspunkter. – Men vi må si enda klarere fra at vi ikke er fornøyd med tingenes tilstand. Vi må spisse budskapet vårt. Teleslyngegeriljaen har vist seg å være en vellykket aksjonsform, den årlige Hvert øre teller-kampanjen er en annen arena hvor vi både sentralt og lokalt må hamre inn hvor viktig universell utforming og tilgjengelighet er for hørselshemmede. – Det handler om å fortelle og ansvarliggjøre politikere, byråkrater og beslutningstagere om at vi ikke lenger finne oss i at vi ikke blir tatt på alvor. Vi har et såkalt «usynlig handikap», men det betyr ikke at vi skal være usynlige for de som har ansvar for at lovfestede rettigheter faktisk blir en reell rettighet. SATSE BREDERE Et landsmøtevedtak om å ha hovedfokus på universell og tilgjengelig, i tillegg til forebygging og behandling og rehabilitering, vil naturlig nok måtte synes i HLFs videre arbeid. – Selv om vi har arbeidet med dette MER TRØKK på tilgjengelighet HLF har fått til mye gjennom årene på universell utforming og tilgjengelighet, men er langtfra i mål. Forbundsleder Morten Buan og sentralstyret vil ha mer trøkk. – Vi har utrettet en del, men er på ingen måte i mål. Ferske eksempler på manglende tilgjengelighet og tilrettelegging er da vår nestleder Jan Joakimsen møtte som brukerrepresentant i et møte i Arbeids- og sosialdepartementet om tolkesituasjonen, uten at møtet var tilrettelagt med skrivetolk. HLFs sentralstyremøte i begynnelsen av mars måtte avlyses da NAV ikke kunne stille skrivetolker. (Se egen sak side 12- 13 og Morten Buans kommentar side 20). -Dette er bare to av mange eksempler på at hørselshemmedes rettigheter blir ignorert, og understreker hvorfor vi må få mer trøkk på dette feltet, sier HLFs forbundsleder Morten Buan. MÅ BLI TØFFERE Retten til skrivetolk er nedfelt i Folketrygdloven, og Norge har gjennom FNs resolusjon om menneskerettigheter for funksjonshemmede forpliktet seg til å sikre full deltakelse for alle i det politiske og offentlige liv. – Denne lovfestede rettigheten brytes ofte, og på mange områder. Vi fremmer våre synspunkter og krav i ulike Politisk vilje. HLFs forbundsleder Morten Buan etterlyser politiske vilje til å gjøre Norge til et universelt utformet samfunn.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018