Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 38 of 39

Din Hørsel 03 2017 39 Nød-sms på plass Onsdag 21. mars ble nød-sms endelig lansert, etter en lang periode med utprøving. Det betyr at hørselshemmede, døve og andre som av ulike grunner finner det vanskelig å kommunisere muntlig med mobiltelefonen, nå skal få den hjelpen de trenger. – Dette er en stor seier for hørselshemmede. Nød-sms gir hørselshemmede sikkerhet og trygghet fordi vi nå kan varsle i nødssituasjoner uten å være avhengig av muntlig kommunikasjon. En stor honnør til HLFs tillitsvalgte lokalt og sentralt som har jobbet iherdig i mange år for å få dette på plass. HLF vinner frem til slutt når vi står sammen og er tydelige på våre behov, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.. Du kan registrere deg som bruker på www.nodsms.no Sykehuset skal betjene en befolkning på en halv millioner mennesker i Drammen, Ringerike, Kongsberg, Asker og Bærum. EN LANG KAMP – Dette er jo bare kjempebra, sier leder Knut Sørli, i HLF Hurum og Røyken. Han har to ganger de siste par årene vært på Stortinget sammen med sentrale tillitsvalgte og ansatte i HLF for å kjempe for kortere ventetid ved sykehuset. – Nå ser jeg at det nytter å fighte. Det første besøket på Stortinget ga ikke noe resultat, men andre besøk hjalp. Det har vært en lang kamp, og nå håper jeg bare at dettefortsetter, sier Sørli. GLADE AUDIOGRAFER Gleden er stor også blant de ansatte ved hørselssentralen. – Ja, vi er veldig godt fornøyd med dette. For det første fikk vi en ny stiling fra nyttår som tar unna flere pasienter. Det har også hjulpet at vi i Drammen fikk en ny avtalespesialt sist høst, og jeg vil tro flere er blitt henvist dit. Og så skal vi ikke stikke under en stol at et sterkt politisk press nok har hjulpet, sier Kristin Lindtvedt, audiograf og seksjonsleder ved hørselssentralen på Drammen sykehus. Endelig i mål. Nå er det etterlengtede nød- sms i mål. Sentrale pådrivere har vært (fra venstre) Merete Orholm, leder interessepolitisk avdeling i HLF, Jan Joakimsen, nestleder i HLFs sentralstyre og Dag-Erik Lauritzen, prosjektleder, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Ventetiden ned 35 uker Vestre Viken HF, Drammen har i lang tid vært en av «verstingene» på Din Hørsels - ventetidsbarometer. En ekstra audiograf fra nyttår har bidratt til 35 uker kortere ventetid. Politisk press. Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani og Ingvild Kjerkol på Stortinget i november sammen med HLFs generalsekretær Anders Hegre, Merete Orheim, leder HLFs interessepolitisk avdeling og Knut Sørli, leder i HLF Hurum og Røyken. Fornøyd. Kristin Lindtvedt, audiograf og seksjonsleder ved hørselssentralen på Drammen sykehus Tekst Tor Slette Johansen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018