Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 39

38 Din Hørsel 02 2018 Maler hørselen. Billedkunstner Mariane Høstmark (nummer to fra høyre) veiledet kursdeltagerne i å tegne og male sine inntrykk og tanker om hørsel. Hørselssentral 09_07 01_18 03_18 Endring siden januar 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 6 4 -2 2 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 5 Molde Sjukehus 25 10 8 -2 6 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 10 0 7 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 8 Akershus Universitetssykehus 6 12 12 0 9 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 12 12 0 10 Vestre Viken HF, Drammen 12 48 13 -35 11 Kristiansund Sjukehus 6 14 14 0 12 Ålesund Sjukehus 20 14 16 2 13 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 16 0 14 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 16 16 0 15 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 16 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 17 Sykehuset Namsos 4 16 24 8 18 Sykehuset Telemark, Skien 24 24 0 19 Norlandssykehyset, Gravdal 24 24 0 20 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 21 St. Olavs hospital 30 26 26 0 Ikke oppdatert 22 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 23 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 24 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 25 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 26 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 27 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 28 28 0 28 Førde Sentralsjukehus 40 32 32 0 29 Sykehuset i Vestfold 32 26 39 13 30 Helse Finnmark, Kirkenes 12 46 46 0 31 UNN HF, Harstad sykehus 24 52 52 0 Gjennomsnitt 21,8 21,3 20,8 -0,5 Kilde: www.helsenorg.no per 12.03.2018 Din Hørsel har satt søkelys på ventetid for tilpasning av høreapparater, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 20,8 uker, en halv uke kortere enn forrige måling. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Det er først og fremst Vestre Viken HF, Drammen som bidrar i positiv retning med en nedgang på hele 35 uker, fra 48 til 13 uker. (Se egen sak på neste side.) Med det har hørselssentralen i Drammen tatt et langt steg bort fra en lang periode på bunnen av barometeret, og er nå på samme nivå som for 11 år siden. Verbale blomster til Drammen! Mindre positiv er økningen ved Sykehuset Namsos,. Etter en fin nedgang ved forrige måling, og Sykehuset i Vestfold med henholdsvis åtte og 13 ukers lengre ventetid. UNN HF, Harstad sykehus ligger stødig på «verstingplassen» med 52 ukers ventetid DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018