Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 39

36 Din Hørsel 02 2018 Tunghørtes Vel ble etablert som Norges første lokalforening for tunghørte og hørselshemmede i daværende Kristiania 6. november 1917. På den nystartede foreningens første styremøte noen dager etter stiftelsen ble det besluttet å «sette i gang kurs i munnavlesning og å utgi et lite tidsskrift som inntil videre skulle komme ut fire ganger i året». De første utgavene var på seks sider og ble sendt ut i 600-700 eksemplarer. SKIFTENDE NAVN Tidsskrift for Tunghørte var de første årene Lilla Dahls ansvar, inntil Henrikke Krag tok over i 1921. Hun var redaktør i 14 år. På landsmøtet i Stavern i 1949 endret landsforbundet navn til Norsk Hørselvern, og tidsskriftet fikk navnet Hørselsvernet. Fra 1. januar 1947 ble bladet overtatt av Landsforeningen Norges Tunghørte, med Oddvar Hellerud som redaktør. Han beholdt jobben helt frem til utgangen av 1970. I 1981 ble forbundets navn endret til Norsk Forbund for Hørselshemmede, og i 1988 endret bladet navn til Din Hørsel. EN JOBB MED MENING Vel, som Din Hørsels redaktør i dag må jeg si at jeg er glad tidsskriftet fikk en noe lengre varighet enn «inntil videre». De drøyt åtte siste årene har jeg hatt gleden av å bidra med å informere HLFs nå over 65.000 medlemmer om ulike sider av arbeidet med å gi hørselshemmede en bedre og enklere hverdag. Det er arbeid som gir mening! Et medlems- og fagblad vil til enhver tid speile den samtid det utgis i. Utviklingen både i samfunnet og på hørselsområdet har vært rivende i løpet av alle disse årene, og utvikler seg fortsatt med stor hastighet. Ikke minst digitalt. NYE TIDER Derfor vil vi senere på våren lansere Din Hørsel som nettavis. Det er en kjensgjerning at stadig flere velger å lese aviser, tidsskrifter og fagblader på nett. Din Hørsel vil på den måten kunne gi deg som leser hyppige nyheter, reportasjer og kunnskap om stort og smått som skjer innen hørselsfeltet. Vi tror også at en nettavis vil kunne fange mange hørselshemmede som ikke er medlemmer av HLF, men som også vil ha nytte av denne informasjonen. Men papirutgaven av Din Hørsel er på ingen måter død. Du vil få bladet hjem i postkassen seks ganger i året. I tillegg kan du som nå lese bladet digitalt på www.hlf.no/dinhorsel Jeg har også vært så heldig å få den erfarne journalisten Bjørg Engdahl med på laget, og sammen skal vi gjøre det som står i vår makt for at miksen av fagblad og nettavis skal gi deg den informasjonen om hørselsfeltet du fortjener og forhåpentligvis har nytte av. Tor Slette Johansen, ansvarlig redaktør Din Hørsel 100 år Din Hørsel kan i år feire 100 år i hørselshemmedes tjeneste. Utviklingen har vært stor siden «Tidsskriftet for Tunghørte» kom ut med fire numre i 1918. Staben. Din Hørsels stab samlet på et brett. Fra venstre journalist Bjørg Engdahl, annonseansvarlig Tonje Getz Taraldsen og redaktør Tor Slette Johansen. Bak HLFs generalsekretær og tidligere Din Hørsel- redaktør Anders Hegre.Foto. Helene Charlotte Tellefsen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018