Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 39

4 Din Hørsel 02 2018 DU HAR HØRT Bidrag sendes til nyheter@hlf.no innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: hlf@hlf.no Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook HLF (Hørselshemmedes Landsforund) HLF-butikken GAVE TIL CAMPHILL-LANDSBY HLF Bjugn/Ørland har nylig overrakt en gave på 50.000 kroner til Vallersund Gård, en Camphill-landsby som ligger ytterst på trøndelagskysten. Dette er en stiftelse som gjør en god og nyttig innsats for mennesker med ulike utfordringer i livet. Det er deler av tidligere HLF Bjugns egenkapital fra før sammenslåingen med Ørland, som har muliggjort gaven. (DH) JASTREBOFF TIL NORGE I SEPTEMBER Pavel Jastreboff, mannen bak behandlingsmetoden TRT (Tinnitus Retraining Therapy), er tilbake i Norge igjen i september i år. Her vil han holde et kurs om behandling av lydoverfølsomhet, myntet på helseansatte i ulike disipliner. Du kan lese mer om Jastreboff og hans arbeid på http://digital.findexaforlag.no/i/731973-din-hørsel- utgave-6-2016 (DH) OPPLADBARE BATTERIER Starkey Norge lanserer nå oppladbare Cros/BiCros høreapparater, verdens første i sitt slag. Både sender og mottaker er oppladbare, med fulldags brukstid, til glede for alle brukere med ensidig hørselstap. (DH). VENTETID PÅ PIZZA PÅ FLATSKJERM Domino`s pizza ved Fjøsangerveien/Minde i Bergen har gått til det noe uvanlige, men desto mer gledelige skritt å installere en stor flatskjerm som viser hvem som har bestilt pizza, hvor i prosessen den, og ventetid til den er ferdig. HLF Bergens Hilde-Jannecke Hellestvedt og Reidar Breistein har testet nyvinningen, og nøler ikke med å anbefale alle andre serveringssteder og offentlige bygg å følge etter. Tradisjonelle navneopprop, gjerne uten mikrofon og teleslynge, mener de bør høre historien til. (DH) NORGES DØVEFORBUND 100 ÅR Norges Døveforbund fyller 100 år 18. mai. Jubileet skal høytidelig markeres i Oslo Rådhus på formiddagen før feiringen fortsetter på Teater Manu. Det vil bli gitt ut en egen jubileumsbok og -film, et eget frimerke (bildet) er allerede lansert, og et stafettlag fra Norges Døveforbund skal besøke døveforeningene for å markere jubileet. Din Hørsel gratulerer. (DH) E-LÆRING FOR HØRSELSKONTAKTER HLF Briskeby kompetansesenter lanserer som omtalt i siste nummer av Din Hørsel et større opplegg for e-læring for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samtidig er det tilgjengelig et e-læringskurs også for kommunale hørselskontakter, som du kan lese mer om på http://www.kunnskapsbanken.net/grunnopplaering-for- horselskontakter-i-kommunen/ STORSLETTEN GJENVALGT I HLFU Glenn E. Storsletten (sittende foran) ble gjenvalgt som leder da HLFU avholdt sin generalforsamling i Kristiansand nylig. Med seg i styret har han nestleder Ole Fjæra og styremedlemmene Kristi Vidvei, Katrine Søbstad Einan, Erlend Hammershaug Holt og Marte Hovatn. Varamedlemmer er Johannes Fure Hoff og Stine Cathrine Wold. Generalforsamlingen vedtok resolusjoner om mobbing og utenforskap og om tilrettelegging i høyere utdanning. (DH) Foto. HLFU

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018