Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 39

18 Din Hørsel 02 2018 TEMA: TILGJENGELIGHET Tekst Tor Slette Johansen Foto NRK NRKs brukerråd runder denne våren tre år, og så dagens lys etter at statskanalen ansatte Siri Antonsen i en nyopprettet stilling som tilgjengelighets sjef for snart fire år siden. Rådet går systematisk gjennom ulike deler av NRKs omfattende tilbud, samt ser på spesifikke temaer innen tilgjengelighet. Det tar også jevnlig opp igjen tidligere temaer for å evaluere hva som har skjedd siden sist. Typiske og tilbakevendende temaer og tilgjengelighetsproblemstillinger er hørbarhet (generelt) og sportssendinger. I selve rådet går ordet på rundgang fra organisasjon til organisasjon. Ledere for ulike avdelinger og fagpersoner i NRK blir ofte innkalt for å få innspill og innsikt, samt svare for seg. DETALJER PÅ PLASS Da er spørsmålet: Hva har skjedd med tilgjengelighet i NRK for hørselshemmede siden rådet startet opp? – Det er blitt en noe høyere andel direktetekstede programmer. Noen sekunder kortere vignett/ kjenningsmelodi i starten av enkelte programmer. Litt tettere utsnitt av en programleder i tv-ruta letter munnavlesning. Programledere som i større grad forklarer hva grafene de viser til faktisk sier, slik at det holder å lese tekstingen. Med andre ord, detaljer. – Det kan også være ting som at et eksternt produksjonsselskap som får programserien NRK har kjøpt i retur fordi hørbarheten ikke er god nok, og dermed må mikse lyden på nytt. – Det er det resultatene handler om rent målbart og håndfast. Dessverre ikke alltid like merkbart for brukeren av NRKs tjenester, selv om det kan ligge mye arbeid bak, sier Sindre Falk. MANGE UTFORDRINGER Brukerrådet er klar på at det er et stort potensial for forbedringer, spesielt i måten direktesendinger og distriktssendinger tilrettelegges. -Det er også store variasjoner i kvaliteten på hørbarhet generelt. Det er innen lydproduksjon man nok har de største og mest sammensatte utfordringene. Det er også ofte mye unødig komplisert språk og dårlig forklaring eller oppsummering av grafikk på skjermen. ET OMFATTENDE TILBUD NRKs tilbud kan i hovedsak deles opp i følgende kategorier: Lineær-tv («vanlig» tv) Radio Nettsider (nyheter o.l.) Nettspiller (strømming) Apper (fra Fantorangen til YR og Alle mot 1) – Det er stor forskjell på forhåndsproduserte programmer som dramaserier og direktesendte programmer som sportssendinger, Dagsrevyen og valgsendinger. Måten de sistnevnte programmene produseres på, skaper tidvis unike tekniske utfordringer. For eksempel har det lenge vært en utfordring hvordan teksten legges på Dagsrevyen, mens sportssendinger ofte beror mye på ferdigproduserte bilder og lyd fra utenlandske/eksterne kilder hvor NRK har svært begrenset mulighet til å for eksempel påvirke hvordan grafikk plasseres på skjermen. Dermed får man problemer med at tekst overlapper informasjonsgrafikk eller at det er uforholdsmessig mye bakgrunnsstøy. Ifølge Falk er det også utfordringer med forhåndsproduserte programmer. I en del tilfeller er disse produsert eksternt på bestilling. I tilfellene hvor man har bestilt en produksjon har NRK påvirkningskraft og har i dag begynt å få stadig bedre rutiner på å Ting Tar Tid I NRK Uansett hvordan man vurderer resultatene, er totalen positiv. Det går fremover og ikke bakover. Det er Sindre Falks konklus- jon etter tre år som HLFs representant i NRKs brukerråd. Men legger til: Dette er TTT-arbeid. Ting Tar Tid.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018