Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 39

14 Din Hørsel 02 2018 TEMA: TILGJENGELIGHET Tekst og foto Bjørg Engdahl Din Hørsel har kikket kollektivbransjen i kortene for å se fremdriften i arbeidet med universell utforming. Ansvaret for at du som hørsels- hemmet kommer deg fra punkt A til B, med like god informasjonstilgang som hørende, sikres blant annet gjennom Nasjonal Transportplan med Avinor, Statens vegvesen og Jernbaneverket som viktige aktører. Ved kjøp av en transporttjeneste, enten den går via skinner, på hjul, til vanns eller opp i lufta, har staten ansvar for god tilgjengelighet for absolutt alle i samfunnet. Den andre togtypen som til en viss grad er utstyrt med teleslynger er de grå og grønne togene som NSB imponert fra Italia på 1990-tallet: 73 A og 74 B. Disse togsettene ble levert med teleslynge i kun én vogn per togsett, nemlig den vognen som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Ifølge Larsen har en del av de italienske togene blitt oppgradert med teleslynger og infotavler med oversikt over stasjoner de siste årene. Nasjonal transportplan >> Nasjonal transportplan 2018-2027 har universell utforming som mål, slik at transportsystemet skal kunne tas i bruk av alle. >> Det som kjennetegner universelt utformet informasjon er at den gis både visuelt og auditivt i form av gode høyttalere, monitorer med stor skrift og gode lysforhold. Apper til bruk under reiser er også veldig nyttige for funksjonshemmede. DH FAKTA På tur med NEDSATT HØRSEL Støy, lange køer, svarte infoskjermer og skrapende høyttalere. Å reise med dårlig hørsel kan oppleves som risikosport. TELESLYNGER PÅ TOG For høreapparatbrukere er tilgangen på teleslynger viktig. Via telespolen i høreapparatet vil informasjonen fra høyttalere eller skrankemikrofoner komme direkte på øret, skjermet fra all bakgrunnsstøy. I kombinasjon med oppdatert informasjon via infoskjermer eller mobilapper er dette til stor hjelp ved nedsatt hørsel. Anslag fra NSB viser at omtrent 80 prosent av dagens togmateriale har teleslynger ombord. Dette kan og skal imidlertid bli enda bedre. Nye tog som kjøpes inn, under navnene Flirt type 74 og 75, har teleslynger og infotavler som standardutstyr i alle vogner. – Når kan vi regne med at 100 prosent av togene i Norge har teleslynger? – Når vi har kastet alle de gamle togene. Det lønner seg ikke å ettermontere teleslynger på 40-50 år gamle tog som likevel skal fases ut sier Vidar Larsen, seniorrådgiver for struktur og interiør i Norske Tog, som står for innkjøp og vedlikehold av alle tog. GAMLE TOG PÅ VEI UT Ifølge Larsen vil de fleste av de eldste togene være ute av trafikk innen få år til fordel for sveitsiske Flirt-tog, som det nå fins 100 stykker av i Norge. I løpet av 2018 skal både Bergensbanen og Gjøvikbanen trafikkeres av de røde og grå Flirt-togene.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018