Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/962571

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 39

12 Din Hørsel 02 2018 TEMA: TILGJENGELIGHET Viktig. Tilgang på skrivetolker er en lovfestet rett og avgjørende for om hørselshemmede skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre. (Tolkene på dette arkivbildet har ingenting med denne saken å gjøre, de gjorde en utmerket jobb under HLFs landsmøte i Molde 2015.) HLFs nestleder Jan Joakimsen, som er sterkt tunghørt, ble innkalt til møte i Arbeids- og velferds- direktoratet for å diskutere tolketjenesten. Men skrivetolk fikk han ikke. –Jeg reagerte med vantro, sier Joakimsen Mangel på skrivetolker og uforutsette hendelser gjør at hørselshemmede ofte ikke får den lovfestede retten de har til skrivetolking – Det er et viktig samfunnsoppdrag for NAV å sikre at døve, hørselshemmede og døvblindes behov for tolking og tolk/ledsager blir dekket. Brukere som har behov for tolk har krav på det, men da må bestillingen komme i rimelig tid før oppdraget. Og vi må ha nok tolkeressurser tilgjengelig når tolkingen skal finne sted, sier direktør Liv Welde Johansen, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. For å dekke dette behovet er NAV avhengig av å benytte frilanstolker i tillegg til fast ansatte tolker i NAV. Når NAV ikke kan dekke oppdraget med egne ansatte, tildeles oppdraget frilanstolker. – Dessverre erfarer vi at det ikke er nok tolker som kan eller ønsker å ta skriveoppdrag. Dersom det er vanskelig å få dekket et oppdrag gjennom fast ansatte eller frilanstolker, vil NAV la bestillingen stå åpen, slik at man kan omdisponere tolker ved for eksempel avbestillinger av andre oppdrag. Dette kan gjøre at den som bestiller tolk må vente lenge før de får bekreftet at de ikke får tolk. – Det kan også oppstå uforutsette hendelser, som sykdom og annet, som gjør at en skrivetolk likevel ikke kan ta et oppdrag. Dette betyr dessverre at den som har bestilt tolk i siste liten får beskjed om at man likevel ikke får skrivetolk. – Skrivetolking er krevende for tolkene, og man stiller alltid med to tolker for å sikre kvalitet på tolkingen og nødvendig avlastning for tolkene. Dersom man kun har en tilgjengelig skrivetolk, vil oppdraget avlyses. – Hva kan NAV gjøre for at dette ikke skjer igjen? – Vi jobber hele tiden for å ha et så godt tilbud som mulig. Når vi har ledige tolkestillinger, prøver vi å ansette tolker som kan tolke på flere områder, altså både tegnspråktolking og skrivetolking. Uforutsette hendelser er det dessverre vanskelig å sikre seg mot, sier Liv Welde Johansen. Direktør Liv Welde Johansen, NAV hjelpemidler og tilrettelegging. Foto. Jarle Nyttingsnes Lei seg og sint for tolkenekt NAV: Mangel på skrivetolker

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2018