Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 35

8 1/2018 Hjem og Skole J eg har enkel definisjon av pedagogikk som er: Slik barnet må ha det rundt seg og inni seg for å lære, og denne definisjonen er det verdt å ha i bakhodet også når leksene skal gjøres, sier Liv Berit Heimstad Tønnessen. Hun er utdannet pedagog og har i mange år jobbet som kursholder og veileder for foreldre og lærere. For to år siden ga hun ut boken Å velge det varme blikket, en bok som skal gi inspira- sjon, mot og håp til dagens foreldre. – Det sier seg selv at når barn har mye uro, både rundt seg og på innsiden, så er det å følge med på skolen og å gjøre lekser hjemme krevende, noen gan- ger umulig. Hjemmets rolle er å støtte barnet og gi best mulige rammer for å være i utvikling. Når barnet sier «Jeg har ikke lyst til å gjøre lekser i dag» skulle jeg ønske at alle foreldre svarte «Det kan hende den beste, men i dag er det ditt ansvar. Hva trenger du for å få det gjort?», sier Tønnessen. Hun tror det er viktig å huske at elever motiveres ulikt, og mens noen får motivasjon av gode karakterer eller ros, motiveres andre av praktiske oppgaver eller av å forstå. – Uansett hva ditt barn motiveres av så er din viktig- ste rolle som voksen hjemme å være en trygg støtte for barna i leksearbeidet. Det er mulig selv om du ikke forstår selve leksen. Det er like misforstått å være et- tergivende og la barna gjøre hva de vil, som å presse, kontrollere og kjefte, sier Tønnessen. Læreren er viktig Lærerens rolle er den sentrale, og god dialog med elevene i hverdagen er ifølge Tønnessen essensielt for å legge et godt grunnlag for god lekselesing. – Det er med barn og unge som med voksne, det vi brenner for, det som engasjerer, det får vi tid til. En lærer som brenner for faget sitt, skaper engasjement og er i seg selv den beste leksehjelpen en elev kan få. Når vi hører om lærere som jubler over elevens toer i matematikk, vet vi at det er slik det skal være, sier hun, og legger til at det meste av godt lærerarbeid starter i en god relasjon til elevene. – Formidling av kunnskap og holdningene til den enkelte elev utgjør lærerens kompetanse, og det er et stort, krevende og avgjørende arbeid. De voksnes ansvar Elin Natås er spesialpedagog ved Senter for Bedre Læ- ring, og har blant annet gitt ut boken Hvordan fatte matte. Hun erfarer at mange familier opplever lekse- arbeid som en daglig kamp, og at man fort kan føle seg som en dårlig mor eller far hvis man ikke klarer å hjelpe sønn eller datter med lekser. – Se for deg at du kommer hjem etter en lang dag på jobb, du skal spise middag, delta på fritidsaktivite- ter og så skal du fortsette å jobbe, hver dag. De færreste voksne hadde jo likt det, sier Natås. – Både lærere, foreldre og barn må jobbe sammen for å avdekke årsakene til at enkelte sliter med lek- sene. Målet med lekser er at barna øver på noe de LITE LEKSELYSTEN? Travle ettermiddager, lav motivasjon og slitne barn. For mange familier er lekser en daglig kamp og en kilde til konflikt. Her er tipsene som kan øke lekselysten. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Illustrasjoner: Kerstin Fors

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018