Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 1/2018 Hjem og Skole T iden da man kun brukte mobiltelefonen til å ringe med er definitivt forbi, og dagens mobiltelefoner har utrolig mange bruksområder. I takt med at mobilteknologien utvikles og overtar nødvendige funksjo- ner, blir vi stadig mer avhengig av mobilen. Mange av dagens barn blir eier av en mobiltelefon i ganske ung alder. Desto større er farene for at tekno- logien misbrukes, og det kan være utfordrende for skolene å holde kontroll med mobilbruken i skoletida. Er det behov for felles regler for mobilbruk? De fleste skolene i landet vårt har en eller annen form for regler rundt mobilbruk. Disse reglene er opp til hver enkelt skole å lage. Fungerer dette eller er det behov for et kommunalt styrt reglement for mobilbruk i skolen? Tekst: RAGNHILD STIKHOLMEN, frilansjournalist Foto: Sara Stikholmen Protest mot fri bruk Avisa Fædrelandsvennen viser til en foreldregruppe ved Møvik skole i Kristiansand, som er uenig i at skolen har avviklet ordningen med mobilho- tell, og åpnet opp for at elevene får bruke mobilen gjennom skoledagen. – Flere av elevene beskriver en økende passivitet og mistrivsel etter at forbudet ble avviklet. Vi merker også at mange foreldre blir veldig engasjert når diskusjonen løftes. Vi ser på det som et symptom på at tiden er inne for igjen å diskutere mobilbruk på et kommunalt nivå, sier foreldrekontakt i 10A Hege Gabrielsen til Fædrelandsvennen. – I samme artikkel forsvarer rek- tor, Marit Faanes, opphevingen av mobilforbudet. Hun mener at man i skolesamfunnet heller bør ha ord- ninger som bygger på gjensidig tillit og ansvar. Forholdene bør i stedet legges til rette for at elevene lærer å gjøre gode valg. Mobil i sekken Ved Mørkvedmarka skole i Bodø har FAU og skolen laget reglene for mobilbruk og konsekvenser av regel- brudd sammen. – Ved vår skole kan eleven ha med mobil på skolen, men den skal ligge avslått i sekken. Mobilen skal ikke brukes innenfor skolens område, sier rektor ved skolen, Mette Vassbotn Edvardsen. Ved brudd på reglene leveres mo- bilen på kontoret til sekretær, og må hentes av foresatte. Denne konse- kvensen er utarbeidet av skolen og FAU i fellesskap. – Vi opplever at både elever og foreldre synes at konsekvensen er grei. Noen foreldre velger å hente mobilen en eller to dager etterpå, sier Edvardsen. Rektoren mener det hadde vært fint om kommunen hadde hatt like regler for mobilbruk ved skolene. – Det er litt ulik praksis i Bodø kommune. Noen har «mobilhotell»

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018