Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 35

28 1/2018 Hjem og Skole J eg kommer hit til leksehjelpen på Mortensrud for å få hjelp med prøver, presentasjoner, lekser og innle- veringer. Jeg har gått her cirka én gang i uka i snart tre år. Leksehjelperne er veldig hjelpsomme, og de er flinke til å gi individuell hjelp i forhold til den enkeltes behov, sier Elifnur Cakir, som går på 10. trinn på Lofsrud skole. Hun forteller at hun sliter litt med matte, og er derfor veldig takknemlig for all den tiden de frivillige lekse- hjelperne bruker på henne. Foreldrene hennes synes det er veldig fint at hun satser på skolen og at hun bruker Røde Kors sin leksehjelp for å lykkes. Planene til Elifnur er å bli helsesekretær, så hun har søkt seg inn på videregående til høsten. Fint å bidra En av dem som stiller som frivillig på leksehjelpen på Mortensrud én gang i uka, er Frank Martinsen (47). Det har han gjort i over fire år nå. Han er utdannet sivilingeniør og har vært gjennom flere kurs hos Røde Kors. De skryter han veldig av. Han prater jo litt med de God og individuell hjelp Helt siden hun begynte på ungdomsskolen har Elifnur Cakir (15) brukt leksehjelpen på Mortensrud Røde Kors Ressurssenter. Hun synes leksehjelperne både er flinke og hjelpsomme – og at de bruker mye tid på hver enkelt. Tekst og foto: ANETTE HAUGEN andre leksehjelperne, og vet at mange har høy kompe- tanse, med både mastergrader og hovedfag. – Jeg begynte med dette fordi det var en veldig konkret måte å kunne bidra på. Jeg tenker da ikke minst på å kunne gjøre noe med tanke på å hjelpe til med integre- ring. Vi har fått god opplæring, og jeg føler absolutt jeg har kompetansen som kreves for å kunne hjelpe elevene både på ungdomsskole- og videregåendenivå, sier han. Som leksehjelper tenker han at du må ha litt ulike egenskaper. Faglig kunnskap er én ting, du må også like å formidle og trives sammen med ungdommen. Du plukker selv ut de fagene der du føler du kan bidra mest. Fagene til Frank er ganske mange, deriblant matte, historie, norsk, realfag og samfunnsfag. Leksehjelperen bor selv på Grünerløkka, men synes det er fint å komme til Mortensrud én gang i uka. Det er hyggelig å treffe både ungdommen og de andre leksehjelperne. De beste stundene opplever han i møte med ungdom som er interessert i å lære, slik som Elifnur. Da kan de ha gode diskusjoner. Han føler mange er takknemlig for hjelpen de får. Godt tiltak: Elifnur Cakir er takknemlig for at leksehjelpen på Mortensrud Røde Kors finnes. Her får hun hjelp av frivillige, slik som Frank Martinsen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018