Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 1/2018 3 KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole post@hjemogskole.no Lekser og atter lekser! T ravle ettermiddager og slitne barn – høres det kjent ut? Bruken av lekser varierer; fra skole til skole og til og med fra klasse til klasse på en og samme skole. Noen elever opplever å få mye lek- ser, andre har få eller ingen. Leksedebatten blusser med jevne mellomrom opp. Over- skriftene kan være av typen «Bedre resultater med leksefri skole», «Lekser har ingen stor effekt» eller «Lekser er urett- ferdig» osv. V i går ikke inn i debat- ten denne gangen, men har en artikkel som heter Lite lekselysten? (side 8). Hvordan kan dere hjemme legge til rette for at ditt barn skal bli motivert til å gjøre leksene? Uansett hva ditt barn moti- veres av, er din viktigste rolle å være en trygg støtte for barna i leksearbeidet. Noen er så heldig å kunne benytte leksehjelp ved skolen eller i nærmiljøet. Blant annet gir Røde Kors et slikt tilbud som virker veldig positivt (side 26). V i foreldre kan støtte barna våre på mange måter, enten det er å legge til rette for hjemmeleksene eller være aktive i foreldrenettver- ket på skolen. Når det er et godt fellesskap mellom forel- drene, opplever elevene også et sterkere fellesskap i klassen. Og når det sosiale er på plass, fører det til mer trygghet og mer læring. Bygging av forel- drenettverk kan skje uformelt eller i mer organiserte former som sosiale tiltak i klassen eller som foreldreskole. Dette kan du lese om i artikkelen om foreldrenettverk på side 10. H va med de barna som ikke sliter faglig, men har spesielle evner? Det gjelder ikke veldig mange, men det handler om tilrette- legging slik at også disse elevene skal få utnyttet sitt læringspotensial (side 16). E llers er vi opptatt av å skrive om mobbing i hvert nummer av Hjem og Skole. Denne gangen er vin- klingen hva som skjer når bar- na våre er på nett og opplever uakseptabel oppførsel i sosiale medier (side 20). Hvordan kan foreldre og lærere få bedre innsikt i hva dette handler om og veilede barna? En annen tilnærming er det å bry seg om de som er utenfor og ge- nerelt har det vanskelig, som vår spaltist Kristin Oudmayer skriver innlegget Raushet til å se bakenfor. V i håper du finner nyttig og inspirerende stoff en- ten du er foreldre eller jobber i skolen. Tips oss gjerne om tema du vil vi skal skrive om. God lesning!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018