Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

20 1/2018 Hjem og Skole en nye teknologien gir et hav av nye muligheter for barn og unge til å spille, lære og være sosiale, men den gir også nye arenaer for mobbing og utestenging som mange foreldre og lærere har liten innsikt i. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist – Når du bruker mobil eller nettbrett, så handler det om å ta smarte valg, sier Ragnhild Jansen fra barnevakten.no. Denne februarkvelden er hun på besøk på Ekeberg skole i Oslo, og aulaen er fylt opp av for- eldre og elever på 5. trinn. Alle barna sitter foran i en halvsirkel, mens foreldrene sitter på radene bak. De er klare for nettvettkveld. – Hvor mange av dere hører dette spørsmålet når dere kommer hjem fra skolen: Hvordan har du hatt det på skolen i dag? Ragnhild Jansen stiller spørsmålet ut i salen, og alle barna rekker opp hånda. – Men hvor mange av dere blir stilt spørsmål om hvordan du har hatt det på nettet i dag? Nå rekkes det derimot kun to hender i været. Ragnhild Jansen reiser rundt på skoler og snakker med barn, ung- dom og voksne om hvordan de har det på internett. Når hun besøker skolene, henvender hun seg først og fremst til barna. Foreldrene er tilhørere og med for å lære. – Vi som foreldre kommer fra en ungdomstid uten smarttelefoner og internett, mens barn nå vokser opp med mobiltelefoner og nettbrett fra de er veldig unge. Derfor må vi som voksne stille spørsmål for å forstå hvor- dan barna har det, og hvordan de nye mediene fungerer, sier Jansen. Snakk sammen Akkurat som på skolen kan det skje både hyggelige og ikke hyggelige ting på internett, men Ragnhild Jansen tror mange unge synes det er vanskeligere å si fra til foreldrene sine hvis de opplever noe ubehagelig på nettet. – Mange barn er usikre på hvordan foreldrene vil reagere, og kanskje er de redde for å få kjeft eller for at de ikke får lov til å bruke mobilen mer. Noen sier også at de synes det er flaut å snakke med foreldrene sine om hvordan de har det på nettet. Ragnhild Jansen mener det er viktig at foreldre snakker med barna om dette ofte, og samtalene må i gang så fort de får tilgang til nettbrett el- ler mobil. – Barna må veiledes, beskyttes og trenes i å ta gode valg. Det er jo så fristende og lett å laste ned apper. Snakk om hva som skjer hvis de mottar en vond melding, fortell at de alltid kan komme til deg. Den tryggheten må vi gi barna. Aldersanbefalinger Ragnhild Jansen viser frem logoer av ulike apper på en storskjerm i aulaen. Nesten alle barna kjenner samtlige logoer, men det virker som de er ukjente for flere av foreldrene. – Både Snapchat, YouTube, mu- sical.ly, Instagram og flere andre populære apper har en aldersanbe- faling på 13 år, men veldig mange yngre er her likevel. Når noen barn får lov til å være på disse appene, og andre venter, så er det utfordrende, sier Jansen, og legger til at det blir desto mer utfordrende og forvir- rende når tilbyderne, GooglePlay og AppStore, har sine egne alders- merkeordninger som vanligvis ikke samsvarer med hva utviklerne har satt som aldersgrense. MØtes på nettet D Foto: SJUR JANSEN

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018